baner MDŚJ 2017

Artykuły

Komunikaty turniejów

II Mistrzostwa Polski Amatorów w szachach błyskawicznych

II MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH
PĘGÓW 2017-10-07

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. Organizatorzy:

- Polski Związek Szachowy
- Klub Szachowy Wieża Pęgów
- Dolnośląski Związek Szachowy

2. Cel imprezy:
- wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Polski Amatorów w Szachach Błyskawicznych 
- wyłonienie Mistrza Polski Amatorów w Szachach Błyskawicznych Osób Niepełnosprawnych

- wyłonienie Mistrza Polski Amatorów w Szachach Błyskawicznych z rankingiem do 1800

- wyłonienie Mistrza Polski Amatorów w Szachach Błyskawicznych z rankingiem do 1600

- wyłonienie Mistrza Polski Amatorów w Szachach Błyskawicznych z rankingiem do 1400
- integracja środowisk szachowych z całej Polski

3. Warunki uczestnictwa:
- zawodnicy posiadający ranking FIDE dla szachów błyskawicznych nie większy niż 2000 ELO, jeżeli zawodnik nie posiada takiego rankingu obowiązuje ranking FIDE dla szachów klasycznych, a następnie ranking PZSzach (decyduje lista rankingowa FIDE na dzień 1 października 2017 roku), którzy wpłacą odpowiednie wpisowe - zgłoszenia przyjmowane będą na stronie chessarbiter http://chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5026/results.html?l=pl&tb=2_ lub pocztą elektroniczną na adres: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem: 608 841 613
- w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, klub oraz aktualny ranking.
- liczba miejsc ograniczona do 250 zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń.

4. Wpisowe:
- wpisowe płatne w dniu turnieju – 30 zł.

5. Termin i miejsce gry:
- 07.10.2017 r. godz. 10.00 - I runda
- aula Szkoły Podstawowej w Pęgowie ul. Główna 101,
- weryfikacja uczestników w dniu gry od 8.45 do 9.45

6. System rozgrywek i czas gry:
- system szwajcarski na dystansie 11 rund podwójnych, kojarzenie komputerowe
- turniej zgłoszony do rankingu FIDE w szachach błyskawicznych.
- tempo gry: 3 minut + 2 sekundy


7. O kolejności zajętych miejsc decyduje:
- ilość zdobytych punktów
- średni Buchholz
- pełen Buchholz
- progres
- liczba zwycięstw
- losowanie lub dogrywka w przypadku miejsc nagrodzonych

8. Nagrody: gwarantowane (minimum 10% uczestników otrzyma nagrody finansowe)

Mężczyźni :
- I m. 400zł. + puchar
 
- II m. 300zł. + puchar
 
- III m. 200zł. + puchar
- IV m. 100 zł.


Kobiety :
- I m. 300zł. + puchar
 
- II m. 200zł. + puchar
- III m. 100zł. + puchar

Niepełnosprawni:
- I m. 100 zł + puchar

Ranking:

1800 I m. – 100 zł. + puchar

1600 I m. – 100 zł. + puchar

1400 I m – 100 zł + puchar

- warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii wręczenia nagród na zakończeniu turnieju, w innym przypadku nagroda jest przyznawana następnemu w kolejności zawodnikowi

9. Sędziowanie i przepisy gry:
- turniej zostanie przeprowadzony przez sędziego licencjonowanego - obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy- decyzje sędziego głównego są ostateczne.

10. Przepisy końcowe i informacje dodatkowe:
- uczestnicy zawodów przyjeżdżają i ubezpieczają się we własnym zakresie
- organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników
- w czasie turnieju organizator zapewnia ciepłe napoje zawodnikom
- ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

V Memoriał Szachowy pamięci Jana Kipczaka i Pawła Paradowskiego - 30.09-01.10.2017

Komunikat organizacyjny

1. Cel
Popularyzacja gry w szachy, umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz rankingu FIDE, uczczenie pamięci tragicznie zmarłych zawodników klubu szachowego Goniec Żarów

2. Organizator
Klub szachowy GLKS Goniec Żarów

3. Termin
30 września - 1 października 2017

4. Miejsce gry
Gimnazjum w Żarowie, ul. Piastowska 10 A

5. Grupy rozgrywkowe
- grupa A - turniej zawodników z rankingiem FIDE do 2199 i bez rankingu FIDE (co najmniej III kat.)
sobota-niedziela (30.09-1.10), 5 rund, tempo gry 60 min + 30 s/pos. na zawodnika
turniej zgłoszony do FIDE
- grupa B – zawodnicy z IV i III kategorią
sobota-niedziela (30.09-1.10), 7 rund, tempo gry 60 minut na zawodnika,
możliwość uzyskania od III do II kategorii szachowej
- grupa C – zawodnicy z V kategorią i bez kategorii
sobota (30.09), 6 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika,
możliwość uzyskania od V do IV kategorii szachowej

6. Przepisy gry
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego. Obowiązuje zapis posunięć (grupa A, B i C) i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a następnie: mały Buchholz, Buchholz, progres, liczba zwycięstw,losowanie. Zawodnik może spóźnić się 15 minut na rundę.

7. Opłaty
Wpisowe do turnieju wynosi: grupa A – 30 zł, grupa B i C – 15 zł. Wpisowe zawiera opłaty klas-rankingowe. 

8. Nagrody
We wszystkich grupach puchary za miejsca I-III, nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników w poszczególnych grupach.

9. Terminarz
grupa A
30.09.2017 (sobota)

do godz. 9.00 – weryfikacja zgłoszeń
od 9.00 –  rundy I, II, III (po II rundzie planowana przerwa ok 40 min.) 
01.10.2017 (niedziela)
od 10:00 – rundy VI i V
grupa B
30.09.2017 (sobota
)
do godz. 9:30 – weryfikacja zgłoszeń
od 9:30 – rundy I - IV
01.10.2017 (niedziela)
od 10:00 - runda V - VII
grupa C
30.09.2017 (sobota)

do godz. 9:30 – weryfikacja zgłoszeń
od 9:30 – rundy I - VI

10. Zgłoszenia
Prosimy kierować na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem telefonu 607124166 lub w serwisach poszczególnych grup. Wpłata wpisowego na konto: Klub Szachowy GLKS Goniec Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130  Żarów, BZ WBK 22 1090 2369 0000 0001 1543 2827 lub gotówką przy weryfikacji zgłoszeń.

Serwisy turniejów:
grupa A – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4907/
grupa B – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4908/
grupa C – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4909/

11. Postanowienia końcowe
- zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny,
- ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,
- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie

Oława Chess Classic, 16-17 września 2017r.

Szanowni Państwo!

      Serdecznie zapraszam na kolejny turniej z cyklu Oława Chess Classic, który odbędzie się w dniach 16-17 września. Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie. Podobnie, jak w przypadku edycji letniej, turniej odbędzie się w oławskim Centrum Sztuki przy ul. Młyńskiej 3 w Oławie (http://www.kultura.olawa.pl/). Serwisy turniejowe umieszczone są pod adresami:

Grupa A ->  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5319/

Grupa B ->  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5320/

Grupa A ->  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5321/

Grupa OPEN ->  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5322/

OPEN Niedzielny ->  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5323/

      W razie jakichkolwiek pytań, propozycji, spostrzeżeń z Państwa strony, uprzejmie proszę o kontakt!

Pozdrawiam gorąco!

Łukasz Kłykow

Turniej CZEKOLADOWY w Hetmanie, 17.09.2017r.

ORGANIZATOR
Wrocławski Klub Szachowy HETMAN (OPP), www.wkszhetman.pl
 
MIEJSCE ZAWODÓW
ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław
 
TERMINARZ
17 września 2017 r. Potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:00 do 9:45. I runda – początek godz. 10:00. Zakończenie turnieju około 14:00.
 
WARUNKI UCZESTNICTWA: 
W turnieju może uczestniczyć młodzież szkół podstawowych oraz przedszkolaki.
 
WPISOWE
20 PLN
 
- SMS: 604 51 45 45, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz datę urodzenia),
- lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.
 
SYSTEM ROZGRYWEK
Zawodnicy grają w jednej grupie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, tempo gry wynosi 10 min na partię + 5 sek./ruch.
 
SĘDZIOWANIE:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Na rundę można się spóźnić 10 min. O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.
 
NAGRODY:
W każdym turnieju każdy uczestnik otrzymuje czekoladę oraz upominki.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Liczba miejsc ograniczona do 50 osób – decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.),a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN.;

Przemkowska Liga Szachowa 2017

REGULAMIN

I. Cele turnieju:

- popularyzacja szachów wśród dzieci, młodzieży  i dorosłych,

- integracja środowiska szachowego z terenu Powiatu Polkowickiego oraz sąsiednich gmin i powiatów,

- promocja Przemkowa i Gminy Przemków,

- polecanie dzieciom, młodzieży i dorosłym atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,

- rozwój logicznego myślenia,

- rywalizacja sportowa.

II. Organizator turnieju:

UKS „Szach-Mat Przemków”, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków

III. Współorganizatorzy:

Burmistrz Przemkowa

Urząd Miejski w Przemkowie

Przemkowski Ośrodek Kultury i Biblioteka

Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie

IV. Miejsce i harmonogram turniejów:

Miejsce - Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków

Termin:

- I Turniej – 16 wrzesień 2017 r.

serwisy:

Gr. A - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5117/

Gr. B - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5116/

Gr. C - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5003/

- II Turniej – październik 2017 r.

- III Turniej – listopad 2017 r.

- IV Turniej – grudzień 2017 r.

Komunikaty o terminach poszczególnych turniejów będą wywieszane na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków oraz na stronie: www.chessarbiter.com

V. Terminarz realizacji turniejów:

8:30-8:50 zapisy (potwierdzenie zgłoszenia)

9.00-15.00 rundy 1-7

15:15  zakończenie turnieju i wręczenie nagród.

VI. System i tempo gry

Turnieje rozgrywane zostaną systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

Turnieje rozgrywane będą w trzech grupach:

Grupa A: uczniowie szkół podstawowych urodzeni do roku 2008;

Grupa B: uczniowie szkół podstawowych urodzeni w latach 2004-2007;

Grupa C - OPEN: uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, dorośli;

Tempo gry:

Turniej I w m-cu wrzesień P-15’ (15 minut na całą partię dla każdego zawodnika)

Turniej II w m-cu październik P-30’ (30 minut na całą partię dla każdego zawodnika)

Turniej III w m-cu listopad P – 5’ (5 minut na cała partię dla każdego zawodnika)

Turniej IV w m-cu grudzień P-15 (15 minut na całą partie dla każdego zawodnika)

W przypadku małej frekwencji zawody zostaną rozegrane systemem kołowym lub grupy zostaną połączone – decyzję podejmuje sędzia główny.

VII. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie zgłoszenia mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), telefonicznie (782-881-652)  najpóźniej na dzień przed terminem turnieju lub w dniu zawodów osobiście w podanym czasie.

VIII. WPISOWE

20 zł od każdego zawodnika,  wpłacone gotówką u Organizatora turnieju w dniu rozgrywek, z przeznaczeniem na nagrody finansowe za zajęcie 1-3 miejsca w poszczególnych grupach: A, B i C w klasyfikacji generalnej.

IX. Kolejność miejsc:

O kolejności miejsc w pojedynczym turnieju decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:

- wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku

- wartościowanie Buchholza

- liczba zwycięstw

- wartościowanie progresywne.

X. Kolejność miejsc klasyfikacji generalnej:

Do punktacji klasyfikacji generalnej Przemkowskiej Ligi Szachowej zalicza się wyniki z 4 turniejów.

Zawodnicy otrzymują do klasyfikacji generalnej Przemkowskiej Ligi Szachowej ilość punktów zdobytych w poszczególnych turniejach z odrzuceniem najniższego wyniku.

O miejscu zawodnika w klasyfikacji generalnej decyduje w kolejności:

- suma wyników 4 turniejów PLSz,

- większa liczba I, II i III miejsc.

XI. Nagrody:

W każdym turnieju wręczone zostaną medale oraz dyplomy za zajęcie 1-3 miejsca w poszczególnych grupach A,B i C.

Po rozegraniu IV turnieju wręczone zostaną puchary oraz nagrody finansowe.

XII. Postanowienia końcowe:

- nieletni zawodnicy muszą być pod opieką opiekunów przez cały okres trwania turnieju;

- za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników odpowiadają szkoły ucznia bądź opiekunowie;

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora (sędziego głównego). Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych;

- na miejscu będzie dostępny mały (darmowy) bufet z kawą i herbatą.

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia Młodzieży - IV turniej, Wrocław, 9.09.2017.

Po wakacjach zapraszamy na kolejny - czwarty już, czyli przedostatni - turniej z cyklu 25.Otwartych Mistrzostw Wrocławia Młodzieży do lat 14, 11 i 9.

Serwisy turniejowe:
Grupa A - do lat 14,
Grupa B - do lat 11,
Grupa C - do lat 9.

Czytaj więcej: Otwarte Mistrzostwa Wrocławia Młodzieży - IV turniej, Wrocław, 9.09.2017.

MDŚJ w szachach klasycznych, Żarów, 23-24.09.2017.


Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w szachach klasycznych, Żarów 23-24.09.2017.
Serwisy turniejowe:

D-9 dziewczęta do 9 lat (2008 i młodsze) - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5145/,

C-9 chłopcy do 9 lat (2008 i młodsi) - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5150/,

D-11 dziewczęta do 11 lat (2006 i młodsze) - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5146/,

C-11 chłopcy do 11 lat (2006 i młodsi) - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5151/,

D-13 dziewczęta do 13 lat (2004 i młodsze) - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5147/,

C-13 chłopcy do 13 lat (2004 i młodsi) - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5152/,

D-15 dziewczęta do 15 lat (2002 i młodsze) - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5148/,

C-15 chłopcy do 15 lat (2002 i młodsi) - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5153/,

D-17 dziewczęta do 17 lat (2000 i młodsze) - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5149/,

C-17 chłopcy do 17 lat (2000 i młodsi) - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5154/.

Czytaj więcej: MDŚJ w szachach klasycznych, Żarów, 23-24.09.2017. 

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław