Komunikaty turniejów

Komunikaty turniejów

Otwarte Mistrzostwa Hetmana w Szachach Błyskawicznych - 23.06.2018

Otwarte Mistrzostwa Hetmana w Szachach Błyskawicznych

serwis i zapisy na 23 czerwca:
https://chessmanager.com/pl/tournaments/5719776026427392

TERMINY:
VI - 23.06.2018 
VII - 29.09.2018
VIII - 27.10.2018
IX - 17.11.2018
X - 1 lub 15.12.2018 


ORGANIZATOR: Wrocławski Klub Szachowy HETMAN (OPP), www.wkszhetman.pl

MIEJSCE ZAWODÓW: Wrocławski Klub Szachowy Hetman, ul. Św. Antoniego 31B, Wrocław.

UPRAWNIENI DO GRY: Turniej jest otwarty dla wszystkich chętnych.

WARUNKI FINANSOWE: Wpisowe do turnieju wynosi 15 zł, płatne gotówką na przed zawodami.

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia on-line na stronie https://chessmanager.com/pl/tournaments/5719776026427392 , emailem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
SMS: 669 363 395 lub dniu rozpoczęcia zawodów, zgodnie z harmonogramem rozgrywek. 

SYSTEM ROZGRYWEK: Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 podwójnych rund, tempem 3 minuty na partię, plus 2 sekundy na każdy ruch (3’+2”). 

PROGRAM ZAWODÓW: 
16:00-16:30 - zapisy do turnieju, 
16:30 - początek turnieju. Zakończenie nastąpi kilka minut po skończeniu ostatniej partii.

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, Progress, bezpośredni pojedynek, średni ranking przeciwników.NAGRODY:
W turnieju przewidziane są nagrody finansowe za pierwsze trzy miejsca, oraz do rankingu 1800 elo. Dodatkowo przewidziane są nagrody finansowe za wygranie całego cyklu.

KLASYFIKACJA GENERALNA:
Do klasyfikacji generalnej liczy się suma 8 najlepszych wyników uzyskanych z 10 turniejów.
W przypadku równej ilości punktów decyduje suma punktów ze wszystkich rozegranych turniejów, następnie miejsce w ostatnim turnieju.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Dopuszczalne spóźnienie na partię wynosi 3 minuty (decyduje wskazanie zegara). Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN.

Przemkowska Liga Szachowa 2018 na 100-lecie Odzyskania Niepodległości

III PRZEMKOWSKA LIGA SZACHOWA 2018

POD PATRONATEM BURMISTRZA PRZEMKOWA

1. Cel

Popularyzacja gry w szachy, umożliwienie uzyskania wyższych kategorii szachowych oraz rankingu FIDE

2. Organizator

UKS Szach-Mat Przemków

Współorganizator : Gmina Przemków, Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie

3. Miejsce i przewidywane terminy turniejów:

Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie , ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków

I turniej 23-24 czerwiec 2018

II turniej 29-30 wrzesień 2018

III turniej październik 2018 P'15

IV turniej listopad 2018 P'15

V turniej grudzień 2018 P'15 zakończenie

4. Grupy rozgrywkowe dla I i II turnieju

grupa A - turniej zawodników z rankingiem FIDE do 2199 i bez rankingu FIDE (co najmniej III kat.)

sobota-niedziela (23-24.06), 5 rund, tempo gry 60 min + 30 s/pos. na zawodnika

turniej zgłoszony do FIDE, możliwość zdobycia normy częściowej na I i II kat. oraz kandydata

grupa B1– osoby z III kategorią męską

grupa B2 – osoby z IV kategorią i III kategorią kobiecą

sobota-niedziela (23-24.06), 7 rund, tempo gry 60 minut na zawodnika,

w przypadku mniejszej frekwencji grupy B1 i B2 będą połączone w jedną grupę

grupa C – osoby z V kategorią i bez kategorii

sobota (23.06), 6 rund, tempo gry 30 minut na zawodnika,

możliwość uzyskania od V do IV kategorii szachowej

9. Harmonogram dla turnieju w dniu 23-24.06.2018

grupa A

23.06.2018 (sobota)

do godz. 9.00 – weryfikacja zgłoszeń

od 9.00 – rundy I, II, III

24.06.2018 (niedziela)

od 10:00 – rundy VI i V

grupa B

23.06.2018 (sobota)

do godz. 9:00 – weryfikacja zgłoszeń

od 9:00 – rundy I - IV

24.06.2018 (niedziela)

od 10:00 - runda V - VII

grupa C

23.06.2018 (sobota)

do godz. 9:00 – weryfikacja zgłoszeń

od 9:00 – rundy I - VI

6. Przepisy gry

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego. Obowiązuje zapis posunięć (grupy A i B) i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a następnie: mały Buchholz, Buchholz, progres, liczba zwycięstw, losowanie.

Kolejność miejsc klasyfikacji generalnej:

Do punktacji klasyfikacji generalnej Przemkowskiej Ligi Szachowej zalicza się wyniki z 4 turniejów.

Zawodnicy otrzymują do klasyfikacji generalnej Przemkowskiej Ligi Szachowej ilość punktów zdobytych w poszczególnych turniejach z odrzuceniem najniższego wyniku.

O miejscu zawodnika w klasyfikacji generalnej decyduje w kolejności: suma wyników 5 turniejów PLSz, większa liczba I, II, III miejsc.

Zawodnik może spóźnić się 10 minut na rundę.

UWAGA: Zawodnik, który nie jest zarejestrowany w PZSzach (Centralny Rejestr) – nie posiada numeru IDCR musi wypełnić przed zawodami formularz rejestracji zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica lub opiekuna prawnego), formularz dostępny będzie przed turniejem u sędziego.

7. Opłaty

Dla I i II turnieju

Wpisowe do turnieju wynosi: grupa A – 40 zł, grupa B – 25 zł, grupa C – 20 zł.

 Wpisowe zawiera opłaty klasyfikacyjno-rankingowe. Płatność gotówką przy weryfikacji zgłoszeń.

Zawodnicy klubu UKS Szach-Mat Przemków - juniorzy 15zł.

Dla III, IV i V turnieju

15 zł dla każdego zawodnika, zawodnicy klubu UKS Szach-Mat Przemków - juniorzy 10zł.

8. Nagrody

W każdym turnieju wręczone zostaną statuetki oraz dyplomy za zajęcie I-III miejsca w poszczególnych grupach A, B i C. Po rozegraniu V turniejów wręczone zostaną puchary za miejsca

I-III oraz atrakcyjne nagrody finansowe w grupie A, nagrody rzeczowe w grupie B-C.

10. Zgłoszenia

Prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem telefonu 782-881-652 lub w serwisach poszczególnych grup:

Grupa A http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3116/

Grupa B http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3117/

Grupa C http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3118/

11. Postanowienia końcowe

- zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny,

- ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora,

- organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie

 

II TURNIEJ FORszachMATY - Grupa A dla dzieci z maksymalnie IV kat., 16.06.2018r.

Zapraszam na II TURNIEJ FORszachMATY - Grupa A dla dzieci z maksymalnie IV kat., który odbędzie się w sobotę 16 czerwca 2018r. we Wrocławskim Klubie Formaty przy ul. Samborskiej 3-5 we Wrocławiu (Muchobór Wielki)

Początek turnieju o godz. 10:00. Bez wpisowego!

Bardzo proszę o wcześniejsze zgłoszenia:

- formularz: http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3925/registration_form.html?l=pl

- tel. lub sms: 604514545

M.Ścisły

 

REGULAMIN
II TURNIEJ FORszachMATY
16 czerwca 2018r

1.ORGANIZATOR: 
Wrocławski Klubu FORMATY, wkformaty.pl, ul. Samborska 3-5, Wrocław
 
2.MIEJSCE ZAWODÓW: 
ul. Samborska 3-5, Wrocław
 
3.TERMIN: 
16 czerwca 2018 r.

4.WARUNKI UCZESTNICTWA:
Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach:
- GRUPA A – dla dzieci z maksymalnie IV kategorią szachową PZSZACH
- GRUPA B – dla osób w wieku 50+.

5.PROGRAM ZAWODÓW:
GRUPA A:
Przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:00 do 9:45. 
I runda– początek godz. 10:00. 
Zakończenie turnieju około 13:30.

GRUPA B:
Przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń od godz. 13:00 do 13:45. 
I runda– początek godz. 14:00. 
Zakończenie turnieju około 17:30.

6.WPISOWE: 
GRUPA A – bez wpisowego,
GRUPA B – bez wpisowego,
 
7.ZGŁOSZENIA: 
- termin zgłoszeń upływa 14.06.2018 o godz. 18:00
- formularze online na stronie: www.chessarbiter.com
- SMS: 604 514 545, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (należy podać imię i nazwisko zawodnika,  datę urodzenia,),
- Uwaga! W każdej grupie ilość zawodników ograniczona do 30.
 
8.SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawodnicy grają systemem szwajcarskim, na dystansie 6 rund, tempo gry wynosi 15 min na partię.
 
9.SĘDZIOWANIE:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Na rundę można się spóźnić 15 min. O kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.
 
10.NAGRODY:
GRUPA A: 
Każdy uczestnik, bez względu na wynik, otrzymuje upominek. Trzech najlepszych zawodników oraz jedna najlepsza nienagrodzona dziewczynka otrzymuje nagrodę.

GRUPA B:
Każdy uczestnik, bez względu na wynik, otrzymuje słodki upominek, kawę i herbatę.
 
11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
Liczba miejsc ograniczona jest do 30 osób w każdej grupie – decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WK Formaty (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WK Formaty.


Dyrektor WKF
Janusz Kamiński

II Turniej Szachowy pod patronatem Burmistrza Miasta, Świebodzice 16.06.2018

REGULAMIN


CEL:

- popularyzacja szachów, szczególnie wśród dzieci i młodzieży
- alternatywne spędzenie czasu wolnego

- integracja środowiska szachowego

ORGANIZATOR:

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach

TERMIN:

16.06.2018 (sobota) godz.10.00 – 13.30

MIEJSCE GRY:

Miejski Dom Kultury w Świebodzicach, ul. Wolności 13, Świebodzice

 

GRUPY TURNIEJOWE:

Grupa A – OPEN dla wszystkich chętnych

Grupa B – zawodnicy do lat 13 (maksymalnie III kat. męska lub II kat. kobieca)

ZGŁOSZENIA:

w serwisie turniejowym:

Grupa A: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3895/

Grupa B: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3896/

Turniej ma charakter otwarty – uczestniczyć mogą wszyscy chętni.

Udział w turnieju bez wpisowego! Ilość miejsc ograniczona do 60 osób.

SYSTEM, PRZEPISY:

system szwajcarski, 7 rund, tempo: 15 minut na partię dla zawodnika,
przepisy gry wg kodeksu szachowego FIDE (szachy szybkie).

NAGRODY:

Grupa A OPEN

1 miejsce 250 zł + puchar

2 miejsce 150 zł + puchar

3 miejsce 100 zł + puchar

najlepsza zawodniczka 50 zł

najlepszy zawodnik do rankingu FIDE 1600 - nagroda rzeczowa

najlepszy zawodnik do rankingu FIDE 1400 - nagroda rzeczowa

 

Grupa B juniorzy do lat 13

Za miejsca 1-3 puchary i medale.
Nagrody rzeczowe dla najlepszych w kategorii do lat 13 oraz do lat 9 a także dla najmłodszej zawodniczki i zawodnika.

TERMINARZ:

16.06.2018

do godz.9:45 – potwierdzenie udziału, przyjmowanie zgłoszeń w przypadku wolnych miejsc
10:00 – otwarcie turnieju
10:00 – 13:30 rundy I - VII
13:45 – zakończenie, wręczenie nagród.

ORGANIZACYJNE:

- Sprzęt szachowy zapewnia organizator.

- Każdy niepełnoletni uczestnik turnieju podczas jego trwania powinien znajdować się pod opieką rodzica lub opiekuna.
- Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

- Każdy zgłoszony zawodnik lub w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny tej osoby wyrażą zgodę na:

1) przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, niezbędnych do realizacji ww. turnieju;

2) publikację wizerunku osoby dla celów związanych z informacją i promocją ww. turnieju.

II Turniej FORszachMATY - Grupa B - dla seniorów starszych 50+, 16.06.2018r.

Pobierz plik (forszachmaty.png)Zapraszam seniorów starszych (50+) na II TURNIEJ FORszachMATY - Grupa B, który odbędzie się w sobotę 16 czerwca 2018r. we Wrocławskim Klubie Formaty przy ul. Samborskiej 3-5 we Wrocławiu (Muchobór Wielki)

Początek turnieju o godz. 14:00. Bez wpisowego!

Bardzo proszę o wcześniejsze zgłoszenia:

- formularz: http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3924/registration_form.html?l=pl

- tel. lub sms: 604514545

M.Ścisły

 

REGULAMIN
II TURNIEJ FORszachMATY
16 czerwca 2018r

1.ORGANIZATOR: 
Wrocławski Klubu FORMATY, wkformaty.pl, ul. Samborska 3-5, Wrocław
 
2.MIEJSCE ZAWODÓW: 
ul. Samborska 3-5, Wrocław
 
3.TERMIN: 
16 czerwca 2018 r.

4.WARUNKI UCZESTNICTWA:
Turniej zostanie rozegrany w dwóch grupach:
- GRUPA A – dla dzieci z maksymalnie IV kategorią szachową PZSZACH
- GRUPA B – dla osób w wieku 50+.

5.PROGRAM ZAWODÓW:
GRUPA A:
Przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:00 do 9:45. 
I runda– początek godz. 10:00. 
Zakończenie turnieju około 13:30.

GRUPA B:
Przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń od godz. 13:00 do 13:45. 
I runda– początek godz. 14:00. 
Zakończenie turnieju około 17:30.

6.WPISOWE: 
GRUPA A – bez wpisowego,
GRUPA B – bez wpisowego,
 
7.ZGŁOSZENIA: 
- termin zgłoszeń upływa 14.06.2018 o godz. 18:00
- formularze online na stronie: www.chessarbiter.com
- SMS: 604 514 545, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (należy podać imię i nazwisko zawodnika,  datę urodzenia,),
- Uwaga! W każdej grupie ilość zawodników ograniczona do 30.
 
8.SYSTEM ROZGRYWEK:
Zawodnicy grają systemem szwajcarskim, na dystansie 6 rund, tempo gry wynosi 15 min na partię.
 
9.SĘDZIOWANIE:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Na rundę można się spóźnić 15 min. O kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.
 
10.NAGRODY:
GRUPA A: 
Każdy uczestnik, bez względu na wynik, otrzymuje upominek. Trzech najlepszych zawodników oraz jedna najlepsza nienagrodzona dziewczynka otrzymuje nagrodę.

GRUPA B:
Każdy uczestnik, bez względu na wynik, otrzymuje słodki upominek, kawę i herbatę.
 
11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
Liczba miejsc ograniczona jest do 30 osób w każdej grupie – decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WK Formaty (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WK Formaty.


Dyrektor WKF
Janusz Kamiński

Załączniki:
Pobierz plik (forszachmaty.png)forszachmaty.png[ ]689 kB

33 Memoriał Mistrza Czesława Błaszczaka, Wrocław, 18-21.06.2018.

Robert Korpalski - Kategoria: Turnieje - Utworzono: czwartek, 24, maj 2018 08:17 - Odsłony: 22

Komunikat.Serwisy turniejowe:
- Grupa A - Smerfy - do lat 8 (ur. 2010 i młodsi) - 19-21.06.2018,
- Grupa B - Gargamele - do lat 11 (ur. 2007 i młodsi, od IV kat., liczony do Elo) - 19-21.06.2018,
- Grupa C - Młodzicy - do lat 14 (ur. 2004 i młodsi, od II kat., liczony do Elo) - 18-21.06.2018,
- Grupa D - Juniorzy - do lat 19 (ur. 1999 i młodsi, od II kat., liczony do Elo) - 18-21.06.2018,
- Grupa E - Klakierzy (Pierwszy Krok) - grupa otwarta dla każdego, ale bez nagród - 19-21.06.2018.

 

33 Memoriał Mistrza Czesława Błaszczaka
       
Komunikat organizacyjny turnieju nr 1  

CEL IMPREZY:      Popularyzowanie gry w szachy wśród dzieci i młodzieży oraz podwyższanie kwalifikacji szachowych. Przypomnienie postaci Mistrza Czesława Błaszczaka.

ORGANIZATORZY:          MUKS MDK Śródmieście Wrocław, Gmina Wrocław,  Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu.

TERMIN:      18 – 21 czerwca 2018 r.

MIEJSCE GRY:      Gimnazjum nr 13 przy ul. Reja 3 we Wrocławiu.

UPRAWNIENI DO GRY:
- Grupa A – SMERFY: dzieci do lat 8 (urodzone w roku 2010 lub młodsze) - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3169/,
- Grupa B – GARGAMELE: dzieci do lat 11 (urodzone w roku 2007 lub młodsze), posiadające co najmniej IV kategorię szachową, z rankingiem FIDE do 1600 - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3170/,

- Grupa C – MŁODZICY: zawodnicy do lat 14 (urodzeni w roku 2004 lub młodsi), posiadający co najmniej II kat. lub ranking FIDE -  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3171/,

- Grupa D – JUNIORZY: do lat 19 (ur. 1999 i młodsi), posiadający co najmniej II kat. lub ranking FIDE - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3172/,
- Grupa E – KLAKIERZY: bez ograniczeń rankingowych, wiekowych i bez nagród („PIERWSZY KROK”) - http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3173/.

SYSTEM ROZGRYWEK:
- Grupa A – SMERFY, Grupa B – GARGAMELE, Grupa E – KLAKIERZY – system szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry 30 min na partię + 30 sek. na posunięcie.
- Grupa C – MŁODZICY, Grupa D – JUNIORZY– system szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry 60 min na partię + 30 sek. na posunięcie.
Turnieje B, C i D zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeksu Szachowego. Obowiązuje zapis posunięć i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza: mały Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progres, Berger, losowanie. W grupie C i D istnieje możliwość zdobywania norm na kategorie centralne (I, K), zaś w grupach A, B i E istnieje możliwość zdobywania od V do II kategorii włącznie (oraz normy na I kat. kobiecą).
Zawodnik może się spóźnić na rundę 15 minut. Po zakończonej partii zawodnik ma prawo do 15-minutowej przerwy między rundami.
W turnieju obowiązuje zakaz składania i przyjmowania propozycji remisu przed wykonaniem 30 posunięć.

WARUNKI FINANSOWE:

Wpisowe do turnieju wynosi 100 zł w grupach C i D, 70 zł w grupie B, 50 zł w grupie A oraz 10 zł w grupie E; w tym zawarta jest opłata klasyfikacyjno-rankingowa. Medaliści Mistrzostw Polski z roku 2018 oraz Europy i Świata z roku 2017 w szachach klasycznych zwolnieni są z wpisowego.

NAGRODY:
W grupach A, B, C, D  medale za miejsce 1-3, puchary za I miejsce w grupach A i B. Dyplomy we wszystkich grupach za miejsca 1-5. W grupie A wszyscy nienagrodzeni otrzymują upominki.
W grupach A, B, C, D – pięciu pierwszych zawodników oraz najlepsza zawodniczka (niesklasyfikowana w pierwszej piątce) - otrzymają nagrody pieniężne (I nagroda – 500 zł).
Wartość nagród zostanie podana do wiadomości najpóźniej w pierwszym dniu rozgrywek w danej grupie.

TERMINARZ:

Grupa: C i D
18.06 poniedziałek

11:00 – 11:30 weryfikacja zgłoszeń
11:40 odprawa techniczna i otwarcie
12:00 – 15.00 I runda
15:00 - 16:00 przerwa obiadowa
16:00 – 19.00 II runda


19.06 wtorek
9:00 – 12.00 III runda
12.00 – 15.00 IV runda


20.06 środa
9:00 – 12.00 V runda
12.00 – 15.00 VI runda


21.06 czwartek

10:00 – 13.00 VII runda

Grupa: A, B i E

19.06 wtorek

8:30 – 9:30 weryfikacja zgłoszeń
9:40 odprawa techniczna i otwarcie
10:00 – 16:00 rundy I-III

20.06 środa
10:00 – 14:00 rundy IV-V

21.06 czwartek
10:00 – 14:00 rundy VI-VII
14.00 – 14.30 impreza dla najmłodszych
14:30 zakończenie turnieju

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Pocztą elektroniczną na adres: Marta Wolska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez wypełnienie interaktywnego formularza na stronie www.chessarbiter.com (link na formularz na stronie www.muks-srodmiescie.pl).

Wpłata wpisowego na konto MUKS MDK Śródmieście Wrocław:
05 1500 1067 1210 6005 5785 0000 lub gotówką przed odprawą techniczną.

UWAGI KOŃCOWE:

- Obok szkoły znajduje się Pasaż Grunwaldzki – duża galeria handlowa z wieloma restauracjami i Multikinem.

- Kontakt z organizatorem: Robert Korpalski - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 606 812 885.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i do jego ostatecznej interpretacji.

TURNIEJ CZEKOLADOWY w Hetmanie, FIDE i klasyfikacyjny, 24.06.2018r.

TURNIEJ CZEKOLADOWY w Hetmanie

24 czerwca 2018r

GRUPA A – zgłoszona do FIDE szachów szybkich GRUPA B – o kategorie PZSZACH

ORGANIZATOR

Wrocławski Klub Szachowy HETMAN (OPP), www.wkszhetman.pl

MIEJSCE ZAWODÓW

ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław

TERMIN

24 czerwca 2018 r. (niedziela)

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W turnieju mogą uczestniczyć dzieci urodzone w 2004r. i młodsze

GRUPY STARTOWE:

Grupa A – dla zawodników z co najmniej rankingiem PZSZach 1250.

http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3838/registration_form.html?l=pl

Grupa B – dla zawodników bez kategorii lub rankingiem PZSzach co najwyżej 1250. Grupa B zgłoszona do klasyfikacji PZSZACH.

http://chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3839/registration_form.html?l=pl

PROGRAM ZAWODÓW:

Przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:00 do 9:45.

I runda dla obu grup – początek godz. 10:00.

Zakończenie turnieju około 14:00.

WPISOWE

Dla obu grup - 20 PLN

ZGŁOSZENIA: 

- formularze online na stronie: www.chessarbiter.com

- SMS: 604 51 45 45, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (należy podać imię i nazwisko zawodnika,  datę urodzenia oraz grupę startową),
- lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.

SYSTEM ROZGRYWEK

Zawodnicy grają systemem szwajcarskim.

W Grupie A na dystansie 7 rund, tempo gry wynosi 10 min na partię + 5 sek./ruch.

W Grupie B na dystansie 5-7 rund, tempo gry wynosi 15 min na partię + 15 sek./ruch.

Sędzia może podjąć decyzję o zmianie systemu rozgrywek w zależności od liczby uczestników.

SĘDZIOWANIE:

W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Na rundę można się spóźnić 10 min. O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

NAGRODY:

Każdy uczestnik, bez względu na wynik, otrzymuje czekoladę. W obu grupach trzech najlepszych zawodników oraz jedna najlepsza nienagrodzona dziewczynka otrzymują nagrody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Liczba miejsc dla obu grup w sumie ograniczona jest do 50 osób – decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.),a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN.;

 

 

 

VI Mistrzostwa Gminy Oborniki Śląskie w Szachach Szybkich o Puchar Burmistrza 02.06.2018

VI MISTRZOSTWA GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W SZACHACH SZYBKICH

O PUCHAR BURMISTRZA

PĘGÓW 2018-06-02

 

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_2850/

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 1. Organizatorzy:
  - Burmistrz Obornik Śląskich
  - Klub Szachowy Wieża Pęgów

- Dolnośląski Związek Szachowy

 1. Cel imprezy:
  - wyłonienie Mistrza Gminy Oborniki Śląskie

- popularyzacja gry w szachy na terenie powiatu trzebnickiego i okolic
- promocja gminy Oborniki Śląskie
- integracja środowisk szachowych z całej Polski

 1. Warunki uczestnictwa:
  - zawodnicy, którzy wpłacą odpowiednie wpisowe - zgłoszenia przyjmowane będą na stronie chessarbiter lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem: 608 841 613
  - w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, datę urodzenia, klub oraz aktualny ranking.
 1. Wpisowe:
  - wpisowe płatne w dniu turnieju – 20 zł – turniej zgłoszony do oceny FIDE w szachach szybkich
 1. Termin i miejsce gry:
  - 02.06.2017 r. godz. 9.45 - I runda
  - aula Szkoły Podstawowej w Pęgowie ul. Głowna 101,

- weryfikacja uczestników w dniu gry od 8.30 do 9.30

 1. System rozgrywek i czas gry:
  - system szwajcarski na dystansie 9 rund, kojarzenie komputerowe
  - tempo gry: 10 minut + 5 sek. na posunięcie z akumulacją zaoszczędzonych sekund
  - dopuszczalne spóźnienie na partię wynosi 10 minut
 1. O kolejności zajętych miejsc decyduje:
  - ilość zdobytych punktów
  - średni Buchholz
  - pełen Buchholz
  - progres

- liczba zwycięstw

- losowanie lub dogrywka w przypadku miejsc nagrodzonych

 1. Nagrody: gwarantowane

I miejsce – 250 zł. + puchar

II miejsce – 200 zł.

III miejsce – 150 zł.

IV miejsce – 100 zł.

V miejsce – 50 zł

dla najlepszej szachistki 50 zł., + puchar

dla najlepszego juniora lub juniorki (rocznik 1996 i młodsi) nagroda rzeczowa + puchar

dla najlepszego zawodnika z rankingiem krajowym 1800 – 50 zł + puchar

dla najlepszego zawodnika z orzeczoną niepełnosprawnością – 50 zł

dla najlepszego zawodnika zameldowanego w gminie Oborniki Śląskie – 50 zł

dla najlepszego zawodnika z Klubu Szachowego Wieża Pęgów – 50 zł

dla najmłodszego zawodnika – słodka niespodzianka


- warunkiem otrzymania nagrody jest obecność na ceremonii wręczenia nagród na zakończeniu turnieju, w innym przypadku nagroda jest przyznawana następnemu w kolejności zawodnikowi

 1. Sędziowanie i przepisy gry:
  - turniej zostanie przeprowadzony przez sędziego licencjonowanego - obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeks Szachowy- decyzje sędziego głównego są ostateczne.
 1. Przepisy końcowe i informacje dodatkowe:
  - uczestnicy zawodów przyjeżdżają i ubezpieczają się we własnym zakresie
  - organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników
  - w czasie turnieju organizator zapewnia ciepłe napoje zawodnikom
  - ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
 1. Dojazd

Przyjazd pociągiem z Wrocławia Głównego 08.38 przyjazd do Pęgowa 09.02 spacerkiem do szkoły 10 minut

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław