Komunikaty turniejów

Komunikaty turniejów

Otwarte Mistrzostwa Hetmana w Szachach Błyskawicznych - II turniej 03.03.2018

Otwarte Mistrzostwa Hetmana w Szachach Błyskawicznych - II turniej

TERMIN: 3.03.2018

ORGANIZATOR:  Wrocławski Klub Szachowy HETMAN (OPP), www.wkszhetman.pl

MIEJSCE ZAWODÓW:  Wrocławski Klub Szachowy Hetman, ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław.

UPRAWNIENI DO GRY: Turniej jest otwarty dla wszystkich chętnych.

WARUNKI FINANSOWE: Wpisowe do turnieju wynosi 15 zł, płatne gotówką na przed zawodami.

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia on-line na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_991, emailem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
SMS: 669 363 395 lub dniu rozpoczęcia zawodów, zgodnie z harmonogramem rozgrywek. 

SYSTEM ROZGRYWEK: Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 11 podwójnych rund, tempem 3 minuty na partię, plus 2 sekundy na każdy ruch (3’+2”). 

PROGRAM ZAWODÓW: 16:00-16:30 - zapisy do turnieju, 16:30 - początek turnieju. Zakończenie nastąpi kilka minut po skończeniu ostatniej partii.

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, Progress, bezpośredni pojedynek, średni ranking przeciwników.NAGRODY:
W turnieju przewidziane są nagrody finansowe za pierwsze trzy miejsca, oraz do rankingu 1800 elo. Dodatkowo przewidziane są nagrody finansowe za wygranie całego cyklu.

KLASYFIKACJA GENERALNA:
Do klasyfikacji generalnej liczy się suma 8 najlepszych wyników uzyskanych z 10 turniejów.
W przypadku równej ilości punktów decyduje suma punktów ze wszystkich rozegranych turniejów, następnie miejsce w ostatnim turnieju.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Dopuszczalne spóźnienie na partię wynosi 3 minuty (decyduje wskazanie zegara). Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN.

I Otwarty Turniej Szachowy Czterech Miast - 2 turniej - Lubin, 10.03.2018

I Otwarty Turniej Szachowy Czterech Gmin
 
Organizator: UKS „Szach-Mat Przemków” przy współpracy Gminy Przemków, Gminy Polkowice, Gminy Chocianów, Gminy Wiejskiej Lubin.
 
Turniej dla dzieci i młodzieży do lat 17!

Terminy turniejów:
Przemków
Termin rozgrywek: 03 luty 2018 r. rozpoczecie godz. 9:00
Tempo gry : 30 minut na zawodnika
Miejsce rozgrywek szachowych: Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie
Lubin
Termin rozgrywek: 10 marzec 2018 r. rozpoczecie godz. 10:00
Tempo gry: 15 minut na zawodnika
Miejsce rozgrywek szachowych: Zespół Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
serwis turnieju: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_138/
Polkowice
Termin rozgrywek: kwiecień 2018 r.
Tempo gry: 15 minut na zawodnika
Miejsce rozgrywek szachowych: Świetlica w m. Sucha Górna
Chocianów
Termin rozgrywek szachowych: maj 2018 r.
Tempo gry: 15 minut na zawodnika
Miejsce rozgrywek szachowych: Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie.

Wielki finał: Przemkowski Ośrodek Kultury w Przemkowie - czerwiec 2018 r.
 
W finale mają prawo startu tylko osoby, które uczestniczyły przynajmniej w jednym turnieju eliminacyjnym (Chocianów, Przemków, Lubin, Polkowice)

Wszystkjie turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

Do klasyfikacji generalnej liczone będą 4 najlepsze wyniki z pięciu turniejów oraz suma zdobytych punktów w każdym z nich. W razie remisu będą brane pod uwagę zdobyte miejsca.
Grupy wiekowe:
- urodzeni w latach: 2001-2003
- 2004-2006
- 2007-2009
- 2010 i młodsi
Nagrody:
Medale za miejsca 1-3 w poszczególnych czterech turniejach oraz puchar dla najlepszego zawodnika danej miejscowości (Lubin, Przemków, Polkowice, Chocianów).

Puchary w finale za uzyskane miejsca od 1-5 (ufundowane z wpisowego w poprzednich turniejach).

Dla wszystkich zawodników pamiątkowy medal finalisty Turnieju Czterech Miast.
W każdym z czterech turniejów wpisowe w wysokości 15 zł za zawodnika, w tym opłata klasyfikacyjna.
Piąty turniej finałowy dla zawodników bez wpisowego.
W turnieju nie liczy się przynależność klubowa lecz miejsce zamieszkania.
Turniej służy: promocji szachów we wszystkich czterech miejscowościach, integracji społeczności szachowej miast biorących udział w turnieju szachowym, wymiany doświadczeń oraz współpracy.

Poczęstunek znajduje się w gestii Gospodarza turnieju danego miasta.

TURNIEJ CZEKOLADOWY w Hetmanie, FIDE i klasyfikacyjny, 3.03.2018

TURNIEJ CZEKOLADOWY w Hetmanie
3 marca 2018r

GRUPA A – zgłoszona do FIDE szachów szybkich, GRUPA B – na kategorie PZSZACH

ORGANIZATOR: 
Wrocławski Klub Szachowy HETMAN (OPP), www.wkszhetman.pl

MIEJSCE ZAWODÓW: 
ul. Św. Antoniego 31 B, Wrocław

TERMIN: 
3 marca 2018 r. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
W turnieju mogą uczestniczyć dzieci urodzone w 2004r. i młodsze

GRUPY STARTOWE:
Grupa A – dla zawodników z co najmniej rankingiem PZSZach 1250. Grupa A zgłoszona do oceny rankingowej FIDE szachów szybkich. ZGŁOSZENIE
Grupa B – dla zawodników bez kategorii lub rankingiem PZSzach co najwyżej 1250. Grupa B zgłoszona do klasyfikacji PZSZACH. ZGŁOSZENIE

PROGRAM ZAWODÓW:
Przyjmowanie i potwierdzenie zgłoszeń od godz. 9:00 do 9:45. 
I runda dla obu grup – początek godz. 10:00. 
Zakończenie turnieju około 14:00.
  
WPISOWE: 
Dla obu grup - 20 PLN
 
ZGŁOSZENIA: 
- formularze online na stronie: www.chessarbiter.com
- SMS: 604 51 45 45, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;(należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia oraz grupę startową),
- lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.
 
SYSTEM ROZGRYWEK: 
Zawodnicy grają systemem szwajcarskim.
W Grupie A na dystansie 7 rund, tempo gry wynosi 10 min na partię + 5 sek./ruch.
W Grupie B na dystansie 5-7 rund, tempo gry wynosi 15 min na partię + 15 sek./ruch.
Sędzia może podjąć decyzję o zmianie systemu rozgrywek w zależności od liczby uczestników.
 
SĘDZIOWANIE:
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeks Szachowy PZSzach z 2007 r. z późniejszymi zmianami. Osoby, które spóźnią się mogą być dopuszczone do turnieju od następnej rundy, chyba że sędzia podejmie inną decyzję. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. Na rundę można się spóźnić 10 min. O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.
 
NAGRODY:
Każdy uczestnik, bez względu na wynik, otrzymuje czekoladę. W obu grupach trzech najlepszych zawodników oraz jedna najlepsza nienagrodzona dziewczynka otrzymują nagrody.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
Liczba miejsc dla obu grup ograniczona jest do 50 osób – decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub opiekunowie. Udział w turnieju jest różnoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez WKSz HETMAN (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.),a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych WKSz HETMAN.;

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach Klasycznych 24-25.02.2018

Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w Szachach Klasycznych

Terminarz turniejów:
2018.02.24-25 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_1205/
2018.03.10-11
2018.04.14-15

Miejsce:
WKSz HETMAN, Wrocław, ul. Św. Antoniego 31b

Harmonogram turnieju:
sobota: zapisy od 9:15 do 9:45
sobota: I runda 10:00, II, III, IV runda po zakończeniu poprzedniej rundy
niedziela: V runda 10:00, VI i VII runda po zakończeniu poprzedniej rundy

System rozgrywek:
systemem szwajcarski na dystansie 7 rund, 
tempo gry wynosi 30 min. na partię + 30 sek. na ruch dla zawodnika. 
Po zakończeniu partii zawodnik ma prawo do 10-minutowej przerwy. 
Na rundę można się spóźnić 30 min.
W turnieju istnieje możliwość zdobycia do II kategorii szachowej męskiej i I kobiecej.

26. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia w szachach dla dzieci do lat 6, 7, 8

26. Otwarte Mistrzostwa Wrocławia

w szachach dla dzieci

Młodzieżowy Dom Kultury Śródmieście Wrocław ul. Dubois 5
Cykl 5 sobotnich turniejów szachowych „Otwarte Mistrzostwa Wrocławia”

do lat 6 (Grupa „F” - urodzeni w 2012 roku i młodsi).
do lat 7 (Grupa „E” – urodzeni w 2011 roku),

do lat 8 (Grupa „D” - urodzeni w 2010 roku,

I turniej 24.02.2018 (sobota)

II turniej 07. 04. 2018

III turniej 12. 05. 2018

IV turniej 06.10. 2018

V finałowy 24. 11. 2018

Tempo gry: po 15 minut na rozegranie partii dla każdego gracza.

W każdym turnieju (kojarzenie komputerowe systemem szwajcarskim) każdy uczestnik zagra:
7 partii - grupa do lat 8. 6 partii - do lat 7, 5 partii - do lat 6.

Każda z grup ma osobną dla chłopców i dziewcząt klasyfikację roczną, do której wlicza się sumę punktów zdobytych przez zawodnika w czterech najlepiej rozegranych turniejach.
W przypadku równej ilości pkt o miejscu decyduje wynik w ostatnim turnieju.

Dobrowolna składka – 6 zł (do lat 6), 7 zł (do lat 7) 8 zł (do lat 8) - w każdym turnieju na zakup upominków dla wszystkich uczestników.

Wszyscy zawodnicy otrzymują upominki, a najlepsi dyplomy - zaraz po zakończeniu rozgrywek.

Za 3 pierwsze miejsca w klasyfikacji rocznej (wśród dziewcząt i chłopców) zostaną wręczone medale. Dla zwycięzców puchary!

We wszystkich turniejach startować mogą również uczestnicy spoza Wrocławia.

Dozwolona jest gra w starszej grupie wiekowej w każdym turnieju (dotyczy to wszystkich grup OMW).

Orientacyjny program sobotnich turniejów szachowych OMW dla młodzieży

Godz. 9.15 – 9.45 – potwierdzenie zgłoszenia do zawodów

Godz. 9.50 – 9.55 – ogłoszenie list startowych i kojarzeń I rundy

Godz. 10.00 – otwarcie zawodów Godz. 13.00 – 13.30 – V runda (grupa F)

Godz. 10.15 – 10.45 – I runda Godz. 13.40 – 14.10 – VI runda (grupy E)

Godz. 11.00 – 11.30 – II runda Godz. 14.15 – 14.45 – VII runda (grupa D)

Godz. 11.40 – 12.10 – III runda Zakończenia zawodów – bezpośrednio po ostatniej partii w grupie – dwie

Godz. 12.20 – 12.50 – IV runda. pierwsze grupy w sali nr 7 (sala klubowa), ostatnia w sali nr 9 (sala gry).

Organizatorem turniejów szachowych OMW dla dzieci jest MUKS MDK Śródmieście Wrocław.

Wszelkie zapytania dotyczące tych turniejów należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla rodziców oraz dla dzieci oczekujących na rozegranie kolejnych partii organizatorzy udostępniają salę klubową. Będzie można wypić gorące napoje (ewentualnie zakupić sprzęt szachowy i specjalistyczną literaturę).

Prosimy o zgłoszenia (najpóźniej na 1 dzień i przed turniejem) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.chessarbiter.com.

Wyniki turniejów zamieszczane będą na stronie www.omw.wroc.pl i www.muks-srodmiescie.pl

Turniej kwalifikacyjny na V i IV kategorię szachową - Żarów, 17.02.2018

1. Cel turnieju: Umożliwienie rywalizacji sportowej młodych szachistów, propagowanie szachów wśród dzieci i młodzieży, umożliwienie zdobycia lub podwyższenia kategorii szachowych, umożliwienie zbierania doświadczeń turniejowych, rozwój logicznego myślenia.

2. Organizator: Klub szachowy GLKS Goniec Żarów

3. Uprawnieni do gry: zawodnicy bez kategorii szachowej lub z V kategorią szachową w wieku do lat 16
UWAGA: Zawodnik, który nie jest zarejestrowany w PZSzach (Centralny Rejestr) – nie posiada numeru IDCR musi wypełnić przed zawodami formularz rejestracji zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich wymagany podpis rodzica lub opiekuna prawnego), formularz dostępny będzie przed turniejem u sędziego.

4. Termin, system i tempo gry:
17 luty 2018, turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund, tempo gry 30 min dla zawodnika. Nie obowiązuje zapis partii.

5. Wpisowe: 10 zł (w tym opłata klasyfikacyjno-rankingowa). Wpisowe z przeznaczeniem na organizacje turnieju.

6. Zapisy: zgłoszenia do udziału w turnieju w serwisie:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_1001
lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 607 124 166

7. Miejsce rozgrywek:
Szkoła Podstawowa w Żarowie, ul. Piastowska 10

8. Nagrody:
Puchary dla 3 najlepszych zawodników całego turnieju, medale w grupach wiekowych oraz książki szachowe dla najlepszych zawodników w poszczególnych grupach wiekowych. Poszczególne klasyfikacje grup wiekowych uzależnione będą ilości startujących osób.

9. Uwagi końcowe:
a) obowiązują aktualne przepisy gry PZSzach
b) interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora, który zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian i uzupełnień 
c) podczas turnieju opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub przybyli z nimi pełnoletni opiekunowie 
d) udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez GLKS Goniec Żarów (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych.

II Memoriał Zbigniewa Chomickiego

Zapraszamy na II Memoriał Zbigniewa Chomickiego!

Serwis turniejowy i zgłoszenia

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW SZACHOWYCH

II edycja Memoriału Im. Zbigniewa Chomickiego   

                                                                                          
I. CEL:
• Popularyzacja pamięci o mieszkańcach Strzelina i wzbudzanie zainteresowania szachami wśród społeczności lokalnych

II. NASZE MOTTO
• Ucz się być wygranym i przegranym!

III. PATRONAT HONOROWY:
• Burmistrz Strzelina

 1. PATRONAT MEDIALNY:
  • Gazeta „Nowiny Strzelińskie”

  V. ORGANIZATORZY:
 • Prezes Centrum Sportowo-Edukacyjnego

 1.  FUNDATORZY NAGRÓD I SPONSORZY:
 • Burmistrz Strzelina
 • Prezes CENTRUM SPORTOWO EDUKACYJNEGO w Strzelinie
 • Rodzina Zbigniewa Chomickiego
 • Andrzej Sobolewski

VII. KIEROWNICTWO ZAWODÓW:

 • Andrzej Sobolewski – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. -  Tel. 503852833

VIII. MIEJSCE I TERMIN:
• Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, ul. Ząbkowicka 11
• Termin –17 marca 2018 r. rozpoczęcie godz. 10.00 zapisy do godz. 9.45

IX. TERMINARZ ROZGRYWEK:

OTWARCIE ZAWODÓW godz. 10.00–10.05
I runda – godz. 10.05-10.35
II runda – godz. 10.40-11.10
III runda –godz. 11.15-11.45
IV runda – godz. 11.50-12.20
Przerwa na pączka, herbatę i kawę 12.20-12.30
V runda – godz. 12.30-13.00
VI runda – godz. 13.05-13.35
VII runda – godz.13.40-14.10
ZAKOŃCZNIE  ok. godz. 14.30

X. SYSTEM ROZGRYWEK:
• Szwajcarski na dystansie 7 rund.
• W zawodach wszyscy grają razem, ale będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników w grupach : mężczyźni, kobiety i juniorzy

XI. TEMPO I PRZEPISY GRY:
• Tempo gry 15 min. dla każdego zawodnika,
• W turnieju obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym PZSzach .

XII. WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:
• W zawodach może brać udział każdy, kto ma na to ochotę i umiejętności  i opłaci wpisowe: Zgłoszenia do turnieju  do dnia 15 marca 2018 r. na  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  wpłata wpisowego na konto:

Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne Sp. z o.o.   ul. gen. L. Okulickiego 10

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

 72 9588 0004 0000 8891 2000 0010     z dopiskiem ” II Memoriał  SZACHOWY Strzelin”

 

Zwolnieni z wpisowego  GM, IM

 • Dorośli -10  złotych – w dniu zawodów 15 złotych
 • Dzieci i młodzież szkolna  do 16 roku – 5 złotych

XIII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
• W klasyfikacji indywidualnej: I miejsce 500zł, II miejsce - 300 zł, III miejsce 200 zł,        

 • W klasyfikacji kobiet : I miejsce 200 zł, II miejsce-150 zł, III miejsce 100 zł
 • W klasyfikacji juniorów ze Strzelina (do lat 16, ur. 2002 i młodsi) – I miejsce 100 zł ( fund. A. Sobolewski)
 • Dyplomy  za miejsca I-III we wszystkich kategoriach,

 puchar ufundowany przez Rodzinę Chomickich dla zwycięzcy

 • przewidziane są także nagrody rzeczowe dla juniorów – komunikat w dniu zawodów.

 

NAGRODZONYM  FINANSOWO MOŻNA BYĆ TYLKO JEDEN RAZ!

XIV. SPRAWY WYCHOWAWCZE
• Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują SZKOLENIOWCY I OPIEKUNOWIE !!! we współpracy z Organizatorem.
• Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.


Sędzia Główny                                                                         Organizatorzy

Michał Dzikowski                                 STRZELIŃSKIE CENTRUM  SPORTOWO-EDUKACYJNE SP. z o.o.           

Noworoczny Turniej Szachowy - Strzegom, 10.02.2017

Noworoczny Turniej Szachowy

Strzegom, 10.02.2017

I. Cel turnieju: Umożliwienie rywalizacji sportowej młodych szachistów, propagowanie szachów wśród dzieci i młodzieży, umożliwienie zbierania doświadczeń turniejowych, rozwój logicznego myślenia, pożyteczne spędzenie wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

II. Organizator: Strzegomskie Centrum Kultury

III. Miejsce: Centrum Aktywności Społecznej KARMEL, ul. Kościuszki 2,

parkingi: Rynek lub parking przy Klasztorze (wjazd od ul. Paderewskiego)

IV. Termin 10.02.2017 r. godz. 10.00 (potwierdzenie zapisów do godz. 9:50)

V. Grupy turniejowe, zgłoszenia:

- grupa A - turniej dla zawodników do lat 13
- grupa B – Open

Wymagana wcześniejsza rejestracja poprzez zgłoszenia w serwisach:

Grupa A – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_217/

Ilość miejsc ograniczona!!!

System rozgrywek: szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry: po 15 min.

Sędzia: Artur Adamek – sędzia klasy państwowej

VI. Nagrody:

Puchary, medale i dyplomy dla najlepszych zawodników w poszczególnych grupach.

VII. Uwagi końcowe:

a) obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Szachowego

b) interpretacja niniejszego Regulaminu należy do organizatora, który zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbędnych zmian i uzupełnień

c) podczas turnieju opiekę nad dziećmi sprawują rodzice lub przybyli z nimi pełnoletni opiekunowie

d) udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez Strzegomskie Centrum Kultury (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych.

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław