Komunikat Organizacyjno-Finansowy Nr 1/2009

Komunikat Organizacyjno-Finansowy Nr 1/2009

Dolnośląskiego Związku Szachowego w sprawie opłat z tytułu uczestnictwa zawodników, klubów i sekcji szachowych  w imprezach 2009 r oraz z opłat za tytuły i innych.

1.    Licencje

Kluby zarejestrowane w PZSzach i DZSzach muszą posiadać licencję zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym Nr 1/2009 PZSzach.

Zawodnicy uczestniczący w zawodach z cyklu Mistrzostw Polski i współzawodnictwie sportowym są zobowiązani do posiadania licencji zawodniczej w dyscyplinie szachy.
Licencje wg Komunikatu Organizacyjno-Finansowego Nr 1/2009 PZSzach należy wykupić przed pierwszym startem w 2009 r

Sędziowie którzy sędziują imprezy rankingowe muszą posiadać licencję i wnosić roczną opłatę zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym Nr 1/2009 PZSzach:
Klasa sędziowska Wysokość opłaty (w PLN)
sędzia klasy międzynarodowej (IA, FA) 70,00 zł wpłata do PZSzach
sędzia klasy centralnej (P, I) 60,00 zł wpłata do PZSzach
sędzia klasy okręgowej (II, III) 50,00 zł wpłata DZSzach

Trenerzy i instruktorzy współpracujący w szkoleniu dzieci i młodzieży z DZSzach i PZSzach muszą posiadać licencję trenera/instruktora.

2. Opłata  roczna klubu na realizację celów statutowych DZSzach - kluby
Kluby zarejestrowane w  DZSzach     70,00 zł rocznie
W przypadku wpłaty do 31.03.2009 r. 50,00 zł rocznie
Na:
-    Administracja strony WWW.
-    opłaty za rejestrację zawodników, turniejów klubowych.
-    opłaty pocztowe, telefony, fax.
-    inne koszty bieżącej działalności Związku.

Niezależnie od powyższej stawki każdy klub – stowarzyszenie ma obowiązek uregulować  opłaty   według Komunikatu Organizacyjnego - Finansowego Nr 1/2009 PZSzach.


3. Opłata klasyfikacyjno– rankingowa DZSzach
Wysokość opłaty klasyfikacyjno-rankingowej w turnieju podlegającym ocenie klasyfikacyjnej  wynosi od każdego zawodnika 3,00 zł - obowiązuje od 1 kwietnia 2009 r.

4. Zmiany barw klubowych
-    Zawodnicy bez ELO i do kat II włącznie 10,00
-    Zawodnicy z ELO i kategorie centralne wg Komunikatu Organizacyjno–Finansowego Nr 1/2009 PZSzach .
-    Za przejście zawodnika do innego Województwa klub przejmujący jest zobowiązany wpłacić 20% stawki PZSzach na konto DZSzach.
-    Przy  zmianach barw klubowych zawodników, którzy ukończyli 60 lat nie pobiera się opłat.

       
5. Opłaty za uczestnictwo w mistrzostwach województwa .
III  Liga  160,00
liga okręgowa 110,00
liga jun. 75,00
Druga drużyna z jednego klubu 50% zniżki, kolejne 75% zniżki.

6. Opłata za sprzedaż, wystawienie i wpis do legitymacji
•    Sprzedaż legitymacji Szachowej dla klubów 10 zł,
•    Za każdy wypis do legitymacji 5 zł
•    Indywidualnie sprzedaż i wypisanie 20 zł
           
UWAGA !
Wpłaty dokonuje zawodnik, klub, sekcja szachowa w biurze DZSzach. lub na konto Dolnośląska Federacja Sportu Wrocław, ul. Borowska 1-3
PKO IV O/Ww 11 1020 5242 0000 2102 0019 4993
z dopiskiem Dolnośląski Związek Szachowy

NIP 899-24-46-239
---------------------------------------------------------------------
Wszystkie opłaty na rzecz  PZSzach. zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym Nr 1/2009  PZSzach. prosimy o wpłacanie na konto w:
PBH PBK S.A. XX O/Warszawa nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184

Komunikat wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r. (poza punktem 3, który obowiązuje od 1 kwietnia 2009 r.)

Forum najnowsze posty

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław