Komunikat Finansowy DZSzach 2006

Wrocław 11.12.2005

Komunikat Organizacyjno - Finansowy Nr 1/2006 

 

Dolnośląskiego Związku Szachowego w sprawie opłat z tytułu uczestnictwa zawodników, klubów i sekcji szachowych w imprezach 2006 oraz opłat za tytuły oraz innych.

1. Licencje zawodnicze roczne i na czas nieokreślony

Zawodnicy uczestniczący w zawodach z cyklu Mistrzostw Polski są zobowiązani do wykupienia licencji na rok 2006. Licencje wg Komunikatu Organizacyjno - Finansowego Nr 1/2006 PZSzach.
należy wykupić przed pierwszym startem. 2006 r

2. Opłata roczna klubu na realizację celów statutowych DZSzach - kluby

Kluby zarejestrowane w DZSzach 70,00 zł rocznie
W przypadku wpłaty do 31.03.2006 r. 50,00 zł rocznie

Na: 
- edycja i wysyłka biuletynów i komunikatów PZSzach, DZSzach i innych organizatorów imprez.
- opłaty za rejestrację zawodników, turniejów klubowych.
- opłaty pocztowe, telefony , fax.
- inne koszty bieżącej działalności Związku.

Niezależnie od powyższej stawki każdy klub – stowarzyszenie ma obowiązek uregulować opłaty według Komunikatu Organizacyjnego - Finansowego Nr 1/2006 PZSzach.

3. Opłata klasyfikacyjno – rankingowa PZSzach

Wysokość opłaty klasyfikacyjno-rankingowej w turnieju podlegającym ocenie rankingowej wynosi od każdego zawodnika 15 PLN z wyjątkiem zawodników bez rankingu FIDE w momencie rozpoczęcia danego turnieju, dla których opłata ta wynosi 5 PLN. Płatne za pośrednictwem organizatora turnieju na konto PZSzach.

4. Opłata klasyfikacyjna DZSzach

Wysokość opłaty klasyfikacyjno-rankingowej w turnieju podlegającym ocenie klasyfikacyjnej wynosi od każdego zawodnika 2 PLN

5. Zmiany barw klubowych

zawodnicy kat I I 25,00 zł
zawodnicy kat I I I 18,00 zł
Zmiana barw klubowych- kategorie centralne wg Komunikatu Organizacyjno – Finansowego Nr 1/2006 PZSzach.
Za przejście zawodnika do innego Województwa klub przejmujący jest zobowiązany wpłacić 20%stawki na konto DZSzach.
Przy zmianach barw klubowych zawodników, którzy ukończyli 60 lat nie pobiera się opłat.

6. Opłata za nadanie kategorii szachowych

Kategorie centralne wg Komunikatu Organizacyjno - Finansowego Nr 1/2006 PZSzach.
za kategorię I I 23,00 zł
za kategorię I I I 17,00 zł

7. Opłaty za uczestnictwo w mistrzostwach województwa.

IMW sen. ćwierćfinały 18,00 zł
IMW sen. półfinały 25,00 zł
IMW sen. finał 50,00 zł
IMW juniorzy 18,00 zł
IMW szachy szybkie 25,00 zł
IMW gra błyskawiczna 20,00 zł
DMW liga okręgowa 160,00 zł
DMW Klasa A 110,00 zł
DMW liga okręgowa jun. 75,00 zł
Otwarta Liga Dolnośląska 60,00 zł

8. Opłata za sprzedaż i wystawienie legitymacji 

Kluby Sprzedaż legitymacji Szachowej -6 zł/wypisanie 6 zł/
Indywidualnie sprzedaż i wypisanie11 zł

UWAGA !
Wpłaty dokonuje zawodnik, klub, sekcja szachowa w kasie DZSzach. lub na konto 
konto Dolnośląska Federacja Sportu W-w ul.Borowska1-3PKO IV O/W-w 
11 1020 5242 0000 2102 0019 4993
z dopiskiem Dolnośląski Związek Szachowy
NIP 899-24-46-239 

Wszystkie opłaty na rzecz PZSzach. zgodnie z Komunikatem Organizacyjno - 
Finansowym Nr 1/2005PZSzach. prosimy o wpłacanie na kontow:
PBH PBK S.A. XX O/Warszawa nr 34 1060 0076 0000 3200 0071 8184

Za Zarząd
Marek Świerczewski

{mos_smf_discuss}

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław