Międzynarodowy Otwarty Turniej Szachowy Kudowa - Zdrój 2019

Regulamin
Międzynarodowego Otwartego Turnieju Szachowego
Kudowa - Zdrój 2019


Cele turnieju:
• Popularyzacja gry w szachy .
• Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci, młodzieży i dorosłych.
• Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.
• Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa poprzez propagowanie zasad fair - play.
• Promocja miasta Kudowa-Zdrój.


Organizator:
Kudowskie Centrum Kultury i Sportu.


Partnerzy:
Gmina Kudowa - Zdrój,


Patronat Honorowy:
Burmistrz Miasta Kudowy – Zdroju Aneta Potoczna, Dolnośląski Związek Szachowy


Czas i miejsce turnieju:
Turniej odbędzie się 15.06.2019 r. / sobota / od godz. 10.00 w Teatrze pod Blachą w Parku Zdrojowym w Kudowie - Zdroju. Odprawa techniczna w dniu imprezy o godz. 9:45.


Uczestnicy:
• Turniej otwarty indywidualny – ilość miejsc 200 zawodników.
• W turnieju planowany jest podział na kategorie wiekowe:
o Kategoria Juniorzy – do 12 lat
o Kategoria Juniorzy – od 13 do 18 roku
o Kategoria Seniorzy - powyżej 18 roku
Zgłoszenia do Turnieju:
Zgłoszenia do turnieju mogą odbywać się:
• telefonicznie pod nr +48 74 866 32 26,
• pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
• na podstawie karty zgłoszenia / załącznik nr 1 /, którą należy wypełnić i dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście w siedzibie KCKiS ul. Główna 43 Kudowa - Zdrój,
• poprzez stronę szachową internetową: www.chessarbiter.com,
do dnia 12.06.2019 r. /środa/. W przypadku małej ilości zgłoszeń istnieje możliwość zapisów w dniach od 13 do 14 czerwca w godz. 8:30 – 15:30 według powyższych zasad oraz w dniu turnieju w godz. 8:00 - 9:30 w miejscu turnieju.
Zasady gry:
• Turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, przy tempie 10 minut + 5 sekund na posunięcie.
• Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów. W razie ich równości o zajętych miejscach decydują kolejno:
o Średni Buchholz,
o Buchholz,
o Ilość zwycięstw,
o Progres
• Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny Turnieju – Kazimierz Szydełko
• W turnieju obowiązują aktualne przepisy kodeksu szachowego.

Terminarz rozgrywek:
Szczegółowy terminarz rozgrywek zostanie podany przed rozpoczęciem Turnieju.

Wpisowe:
Organizator nie pobiera wpisowego.

Nagrody :
• Kategoria Seniorzy – nagrody pieniężne i statuetki
o I miejsce – 700,00 zł
o II miejsce – 500,00 zł
o III miejsce – 300,00 zł
• Kategoria Juniorzy – do 12 lat – nagrody pieniężne i statuetki
• Kategoria Juniorzy – od 13 do 18 lat – nagrody pieniężne i statuetki
Nagrody pieniężne w kategoriach Juniorzy:
o I miejsce – 200,00 zł
o II miejsce – 150,00 zł
o III miejsce – 100,00 zł
• Dodatkowe nagrody w wysokości 100,00 zł oraz statuetka:
o Najstarszy Zawodnik Turnieju
o Najmłodszy Zawodnik Turnieju
o Najlepsza Kobieta – Senior
o Najlepsza Kobieta - Junior
Zawodnik ma prawo tylko do jednej nagrody pieniężnej.

Postanowienia końcowe
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że deklarując wzięcie udziału w turnieju wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju w celach związanych wyłącznie działalnością statutową. Przysługuje Państwu prawo wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje prawo do usunięcia danych po zakończeniu turnieju.
Wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych w zakresie danych statystycznych i niezbędnych dla zachowania informacji odtworzeniowych dokumentacji i informacji o was samych oraz zgodę na wykorzystanie przez KCKiS wizerunku / wizerunku dziecka* i na rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonych w ramach realizacji turnieju i innych wydarzeń szachowych organizowanych przez KCKiS w Kudowie-Zdroju w szczególności w mediach elektronicznych, w tym na stronach internetowych, w prasie, telewizji, broszurach, ulotkach, gazetkach itp. Oświadczam, że wykorzystanie wizerunku zgodnie z niniejszą Zgodą nie narusza niczyich dóbr osobistych ani innych praw. Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku związanego z rejestracją video dla potrzeb bezpieczeństwa na terenie Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju oraz podczas Międzynarodowego Otwartego Turnieju Szachowego oraz imprez towarzyszących. Zgłoszenie uczestnictwa do turnieju i innych wydarzeń szachowych z nim związanych jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Kudowskie Centrum Kultury i Sportu

Załącznik nr 1
KARTA ZGŁOSZENIOWA
UCZESTNIKA TURNIEJU SZACHOWEGO
DANE ZAWODNIKA
IMIĘ: .............................................................................................................................................
NAZWISKO: ................................................................................................................................. DATA URODZENIA......................................................................................................................
KLUB SPORTOWY ……………………………………………………………………………..
ZGODA RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO
IMIĘ I NAZWISKO: ...................................................................................................................
Ja niżej podpisany/a osoba wypełniająca opiekę nad w/w niepełnoletnim wyrażam zgodę na jego udział w turnieju organizowanym przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju.
Kudowa-Zdrój, dnia: ............................... ..............................................................
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław