Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach - Lubin, 12-13.06.2021

Serwisy turniejwe:

 

Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach
Lubin, 12-13 czerwca 2021

1. Organizatorzy
Dolnośląski Związek Szachowy
Regionalne Centrum Sportowe sp. z o.o

2. Termin i miejsce rozgrywek
12-13 czerwca 2021
Hala Sportowa SP14 – Lubin, ul. Cypriana Kamila Norwida 10.

3. Uczestnictwo
W Mistrzostwach mają prawo udziału zawodnicy zrzeszeni w dolnośląskich klubach szachowych oraz niezrzeszeni będący mieszkańcami Dolnego Śląska.
Wszyscy uczestnicy Mistrzostw muszą posiadać licencję zawodniczą PZSzach.

Mistrzostwa rozegrane zostaną w następujących grupach wiekowych:
• D-10 (dziewczęta ur. 2011 lub później)
• C-10 (chłopcy ur. 2011 lub później)
• D-12 (dziewczęta ur. 2009 lub później)
• C-12 (chłopcy ur. 2009 lub później)
• D-14 (dziewczęta ur. 2007 lub później)
• C-14 (chłopcy ur. 2007 lub później)
• D-18 (dziewczęta ur. 2003 lub później)
• C-18 (chłopcy ur. 2003 lub później)

Mistrzostwa Dolnego Śląska dla grup do lat 8 zostaną rozegrane w ramach Memoriału Mistrza Czesława Błaszczaka (Wrocław, 3-4.06.2021) – spowodowane jest to kolizją terminu 12-13.06.
z Mistrzostwami Polski do lat 8.

Serwisy turniejowe:

>>>D-10  >>>D-12  >>>D-14  >>>D-18

>>>C-10  >>>C-12  >>>C-14  >>>C-18

4. Zgłoszenia i wpłata wpisowego
a. Terminowe zgłoszenie do 9.06.2021 za pomocą formularzy w serwisach turniejowych lub pocztą elektroniczną Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
b. Wpłata wpisowego w wysokości 50 PLN przelewem na konto
Dolnośląskiego Związku Szachowego
11 1750 0012 0000 0000 3870 3099 (BNP Paribas).
c. W grupach zgłoszonych do rankingu FIDE (C-18 i D-18) obowiązuje dodatkowo opłata rankingowa w wysokości 15 PLN.
d. Wpisowe płatne gotówką w dniu turnieju jest o 10 PLN wyższe.

5. System rozgrywek
a. System szwajcarski na dystansie 7 rund.
b. Rozgrywki w grupach C18 i D18 zostaną zgłoszone do rankingu FIDE.
c. W grupach mniejszych niż 10 zawodników system rozgrywek ustali sędzia główny. W przypadku małej liczby uczestników w danej grupie sędzia główny może połączyć sąsiednie grupy wiekowe.
d. Tempo gry: 30 min. + 30 s. na ruch
e. Obowiązuje zapis partii. Za zgodą sędziego z obowiązku zapisu mogą być zwolnieni najmłodsi uczestnicy, na wniosek zawodnika lub opiekuna, ale wtedy zawodnik otrzymuje połowę czasu do namysłu.
f. W zawodach obowiązuje zakaz składania i przyjmowania propozycji remisowych przed wykonaniem 30 posunięć.
g. O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku równości punktacja pomocnicza zgodnie z zaleceniami PZSzach.
h. Zawodnik może spóźnić się na rundę 15 minut.

6. Harmonogram Mistrzostw
Sobota, 12.06.2021
8:30 - 9:15 - weryfikacja zawodników
9:30 - otwarcie Mistrzostw
9:40 - rundy 1-2
15:00 - rundy 3-4
Niedziela, 13.06.2021
9:00 - rundy 5-7
ok. godz. 15:00 - Zakończenie Mistrzostw

7. Nagrody
Trzech najlepszych zawodników w poszczególnych grupach otrzyma puchary, medale i dyplomy.
Nagrody finansowe dla najlepszych w grupach wiekowych do lat 18
Liczba i wysokość nagród uzależniona jest od frekwencji w odpowiednich grupach.
Szczegółowy wykaz nagród zostanie podany podczas turnieju.
W grupach do lat 10, 12 i 14 nagrody rzeczowe i dyplomy za miejsca I – VI.

8. Postanowienia końcowe
a. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
b. Interpretacja komunikatu należy do Wiceprezesa ds. Młodzieżowych DZSzach, a w trakcie turnieju do sędziego głównego.
c. Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość DZSzach, PZSzach,
a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.