Mistrzostwa w szachach szybkich październik 21 2

Regulamin MW2008

MISTRZOSTWA WROCŁAWIA W SZACHACH na 2008 rok

REGULAMIN ROZGRYWEK

1. Organizator

 Dolnośląski Związek Szachowy we współpracy z klubami szachowymi.

 

2. Cele

 • wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Wrocławia w szachach na 2008 rok,
 • popularyzacja szachów jako dyscypliny sportowej,
 • umożliwienie zawodnikom zdobywania oraz podwyższania rankingu FIDE,
 • umożliwienie szachistom zdobywania norm na wyższe kategorie i tytuły szachowe.

 

 

 

 

 

3. System rozgrywek

Rozgrywki o Mistrzostwo Wrocławia mają charakter otwarty i składają się z 3 etapów eliminacyjnych (1/8 Finałów, Ćwierćfinałów i Półfinałów) oraz Finału.

Liczba turniejów eliminacyjnych nie jest ograniczona. Wszystkie turnieje eliminacyjne muszą się zakończyć co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia Finału.

Turnieje eliminacyjne różnych szczebli mogą być rozgrywane jednocześnie.

Jeden zawodnik może uczestniczyć w dowolnej liczbie turniejów eliminacyjnych.

 

3.1. 1/8 Finału Mistrzostw Wrocławia

Turnieje 1/8 Finału rozgrywane są systemem szwajcarskim lub kołowym na dystansie minimum 6 rund przy tempie gry pozwalającym wypełnić normę na IV kategorię szachową (czyli co najmniej 30 min. dla zawodnika na rozegranie całej partii).

W turniej 1/8 Finału mogą uczestniczyć zawodnicy z rankingiem co najwyżej 1400.

Z każdej 1/8 Finału awans uzyska 15% zawodników spośród walczących o prawo gry w Ćwierćfinale. Liczbę awansujących oblicza się osobno dla kobiet i mężczyzn, a otrzymany wynik zaokrągla się na korzyść zawodników.

Organizator każdej 1/8 Finału zobowiązany jest odprowadzić po 2 PLN od każdego zawodnika na fundusz nagród w Finale.

 

3.2. Ćwierćfinały Mistrzostw Wrocławia

Ćwierćfinały rozgrywane są systemem szwajcarskim lub kołowym na dystansie minimum 7 rund przy tempie tempo gry pozwalającym wypełnić normę na II kategorię szachową (czyli co najmniej 60 min dla zawodnika na rozegranie całej partii).

W Ćwierćfinale mogą startować zawodnicy (zawodniczki) spełniający jeden z poniższych warunków:

 • posiadają co najmniej III kategorię szachową – mężczyźni lub II kategorię szachową - kobiety,
 • w okresie 12 miesięcy przed datą rozpoczęcia turnieju awansowali z 1/8 Finału
 • w okresie 12 miesięcy przed datą rozpoczęcia turnieju grali w 1/8 Finału i wyprzedzili co najmniej jednego zawodnika (tej samej płci), który uzyskał awans do Ćwierćfinału,
 • nie spełniają w/w wymogów, ale posiadają ranking co najmniej 1400
  i wpłacą wpisowe zwiększone o 100% (organizator jest zobowiązany odprowadzić za takiego zawodnika dwukrotnie większą składkę na fundusz nagród finału MW)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z każdego Ćwierćfinału awans do Półfinału uzyska 15% zawodników spośród walczących o prawo do gry w Półfinale. Liczbę awansujących oblicza się osobno dla kobiet i mężczyzn, a otrzymany wynik zaokrągla się na korzyść zawodników.

Organizator każdego Ćwierćfinału zobowiązany jest odprowadzić po 4 PLN od każdego zawodnika na fundusz nagród w Finale.

 

3.3. Półfinały Mistrzostw Wrocławia

Półfinały rozgrywane są systemem szwajcarskim na dystansie minimum 5 rund, przy tempie gry co najmniej 90 min. dla zawodnika.

Wszystkie Półfinały muszą być zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

W Półfinale mogą startować zawodnicy (zawodniczki), spełniający jeden z poniższych warunków:

 • posiadają ranking FIDE w przedziale 1700-2200,
 • w okresie 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia turnieju posiadali ranking FIDE w przedziale 1700-2200
 • posiadają co najmniej II+ kategorię szachową – mężczyźni lub I kategorię szachową – kobiety,
 • w okresie 12 miesięcy przed datą rozpoczęcia turnieju awansowali z Ćwierćfinału,
 • w okresie 12 miesięcy przed datą rozpoczęcia turnieju grali w Ćwierćfinale i wyprzedzili co najmniej jednego zawodnika (tej samej płci), który uzyskał awans do Półfinału,
 • nie spełniają w/w wymogów, ale posiadają co najmniej II kategorię (mężczyźni) lub II+ kategorię (kobiety) i wpłacą wpisowe zwiększone o 100% (organizator jest zobowiązany odprowadzić za takiego zawodnika dwukrotnie większą składkę na fundusz nagród Finału MW).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z każdego Półfinału awans do Finału uzyska 15% zawodników spośród walczących o prawo do gry w Finale. Liczbę awansujących oblicza się osobno dla kobiet i mężczyzn, a otrzymany wynik zaokrągla na korzyść zawodników.Organizator każdego Półfinału zobowiązany jest odprowadzić po 6 PLN od każdego zawodnika na fundusz nagród w Finale.

3.4. Finały składać się będą z 4 turniejów rozegranych system szwajcarskim na dystansie 5 rund, tempem gry: 90’ na partię + 30’’ na ruch. Punktacja generalna:
1) Suma punktów z trzech najlepszych turniejów,
2) Suma punktów z czterech turniejów,
3) Minimalna suma miejsc,
4) Suma 4 wartości pomocniczych z trzech najlepszych turniejów,
5) Suma 4 wartości pomocniczych z czterech turniejów.
W finale mogą startować zawodnicy, którzy awansowali z Półfinałów, zawodnicy posiadający II kategorię szachową. Tytuł mistrza i mistrzyni Wrocławia będzie przyznany tylko osobie zameldowanej na stałe lub czasowe we Wrocławiu, minimum 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia pierwszego turnieju z rozgrywanego cyklu. Szczegóły turnieju finałowego zostaną podane w komunikacie organizacyjnym.

4. Organizacja turniejów eliminacyjnych

Organizator każdego turnieju eliminacyjnego sam wydaje Komunikat Organizacyjny, który musi być zgodny z zapisami niniejszego Regulaminu oraz zatwierdzony przez Koordynatora rozgrywek lub Wiceprezesa Urzędującego DZSzach. Komunikat Organizacyjny należy w formie elektronicznej przesłać do Koordynatora rozgrywek w celu zamieszczenia go na stronie internetowej DZSzach, gdzie będą znajdować się wszelkie informacje dotyczące Mistrzostw.
Po zakończonych zawodach Organizator ma obowiązek dostarczyć wyniki końcowe z turnieju w wersji elektronicznej do Koordynatora Rozgrywek.
Środki pieniężne przeznaczone na fundusz nagród w Finale należy wpłacać w sekretariacie DZSzach, Wrocław ul. Borowska 1-3, pok. 31.
W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez organizatora może on zostać ukarany karą finansową w wysokości do 50 zł (przeznaczoną na fundusz nagród w Finale) i/lub anulowaniem wyników sportowych.

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław