Kadra Wojewódzka Juniorów na 2 półrocze 2010

Skład KWJ na II półrocze 2010 roku:

1) Oskar Wieczorek

2) Filip Cukrowski

3) Piotr Szumilas

Rezerwa Kadry:

4) Piotr Sabuk

5) Urszula Grochocińska

6) Dominika Starczewska

Członkowie KWJ muszą posiadać ważne badania lekarskie.