Akcje KWM w 2010 roku

W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków z KWM isnieje możliwość wykorzystania pieniędzy na następujące akcje.

11-13 XI - Wrocław

27 XI  - Legnica

28 XI - 4 XII - Karpacz

Dofinansowanie mogą otrzymać jedynie osoby, które mają przeprowadzony Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej oraz uczestniczyły w MP w szachach szybkich lub odpowiednio w MMM w Karpicku dla grupy 9-10 lat.

Jakub Żeberski