Komunikat finansowy DZSzach nr 1/2012

 KomunikatFinansowyDZSzachNr1/2012

 

 

1. Składka członkowska
Roczna składka klubu na realizację celów statutowych DZSzach wnosi 80,00 rocznie
Kluby, które dokonają wpłaty do 31.03.1012 – otrzymują 25% zniżki – 60,00 rocznie
Niezależnie od powyższej stawki każdy klub – stowarzyszenie ma obowiązek uregulować składkę członkowską PZSzach według aktualnego Komunikatu Organizacyjnego-Finansowego PZSzach.
2. Licencje
Opłata za wydanie licencji (zawodniczej, sędziowskiej, instruktorskiej, klubowej) wynosi 30,00.
3. Opłaty za uczestnictwo w mistrzostwach województwa:
III Liga 180,00 za drużynę
IV Liga okręgowa 120,00 za drużynę
III Liga Juniorów 80,00 za drużynę
IV Liga Juniorów 60,00za drużynę
Druga drużyna z jednego klubu 50% zniżki, kolejne 75% zniżki.
W turniejach zgłaszanych do oceny rankingowej FIDE należy opłacić opłatę klasyfikacyjno-rankingową PZSzach zgonie z aktualnym komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach.
Opłaty za uczestnictwo w indywidualnych mistrzostwach województwa według komunikatów imprez.
4. Opłata klasyfikacyjno–rankingowa DZSzach
Wysokość opłaty klasyfikacyjno-rankingowej w turnieju podlegającym ocenie klasyfikacyjnej DZSzach wynosi 3,00 od każdego zawodnika.
5. Roczne opłaty sędziowskie uprawniające do sędziowania zawodów (zgodnie z komunikatem PZSzach):
- sędzia klasy okręgowej (II, III) 50,00
- sędziowie klas wyższych płacą do PZSzach.
6. Zmiany barw klubowych, wypożyczenie i rejestracja nowych zawodników
- rejestracja nowego zawodnika do II kategorii szachowej bez ELO – 0
- wypożyczenie zawodnika w ramach klubów zarejestrowanych w DZSzach i zawodów organizowanych przez DZSzach na okres 3, 6 lub 9 miesięcy – 50
- Zmiany barw klubowych - zawodnicy bez ELO i do kat II włącznie 10,00, wpłata do DZSzach,
- Zmiany barw klubowych - zawodnicy z ELO lub kategoriami centralnymi wg aktualnego Komunikatu Organizacyjno–Finansowego PZSzach,
- Za przejście zawodnika do innego województwa klub przejmujący jest zobowiązany wpłacić 20% stawki PZSzach na konto DZSzach.
7. Opłata za sprzedaż, wystawienie i wpis do legitymacji
• Sprzedaż legitymacji szachowej dla klubów 10
• Za każdy wypis do legitymacji 5
• Indywidualna sprzedaż legitymacji i wypisanie 20
• Karta Zgłoszenia Zawodnika (tzw. karta sztywna) 4
UWAGA !
Wpłaty dokonuje zawodnik, klub, sekcja szachowa w biurze DZSzach lub na konto
Dolnośląska Federacja Sportu Wrocław, ul. Borowska 1-3
PKO IV O/Ww 11 1020 5242 0000 2102 0019 4993
z dopiskiem DZSzach – opłata za..............................
---------------------------------------------------------------------
Wszystkie opłaty na rzecz PZSzach. zgodnie z aktualnym Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach.
Komunikat wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2012 r.

 

Plik z komunikatem znajduje się w dziale Pliki/DZSzach

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław