Walne Zebranie Sprawozdawcze DZSZACH

Zgodnie z zapisami Statutu Związku, Zarząd DZSZACH, zgodnie z Uchwałą Zarządu z dn. 4.11.2013 r. zwołuje na dzień 14 grudnia 2013 r.  Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów. O miejscu i godzinach poinformujemy osobnym komunikatem.

Za Zarząd DZSZACH

Dominik Kulaś