Kadra Juniorów DZSZACH na rok 2014

W 2014 Ministerstwo Sportu i Turystyki nie finansuje już działalności kadr wojewódzkich juniorów. W związku z tym faktem  w dniu 7 lutego 2014 na zebraniu Prezydium Zarządu DZSZACH powołano Kadrę Juniorów DZSZACH (zawodnicy powyżej lat 10) i ustalono zasady jej finansowania. W skład Kadry Juniorów wchodzą zawodnicy, finaliści obecnych MPJ i OSU, którzy na poprzednich Mistrzostwach Polski Juniorów (MPJ i OSU) zajęli miejsca 1-10. Weryfikacja składu kadry nastąpi po MPJ i OSU. Członkowie Kadry Juniorów mają sfinansowany udział (koszty zakwaterowania i wyżywienia) w jednym turnieju przed tegorocznymi MPJ lub OSU. Szczegóły proszę ustalać z biurem związku lub Trenerem Koordynatorem.

Skład Kadry Juniorów DZSZACH:

 

  • Agnieszka Dmochowska
  • Krzysztof Łukasiewicz
  • Kacper Grela
  • Aleksandra Czarniecka
  • Zofia Frej
  • Radosława Lascar

 

Olga Lisowska

Wiceprezes DZSZACH d.s. Młodzieżowych