Mistrzostwa w szachach szybkich październik 21 2

Otwarty Kudowski Turniej Szachowy, 04.08.2018 Kudowa-Zdrój

Regulamin

Otwartego Kudowskiego Turnieju Szachowego

Kudowa-Zdrój 2018

Cele turnieju:

 • Popularyzacja gry w szachy .

 • Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży i dorosłych.

 • Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.

 • Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa poprzez propagowanie zasad fair - play.

 • Promocja miasta Kudowa-Zdrój.

Organizator:

Kudowskie Centrum Kultury i Sportu.

Partnerzy:

Gmina Kudowa - Zdrój,

Patronat Honorowy:

Burmistrz Miasta Kudowa - Zdrój, Dolnośląski Związek Szachowy

Czas i miejsce turnieju:

Turniej odbędzie się 04.08.2018 r. / w sobotę / od godz. 10.00 w Parku Zdrojowym w Kudowie - Zdroju w Teatrze pod Blachą. Odprawa techniczna w dniu imprezy o 9,50.

Uczestnicy:

 • Turniej otwarty indywidualny – ilość miejsc do 200 zawodników

 • W turnieju planowany jest podział na kategorie wiekowe:

 • Kategoria Juniorzy – do 12 lat

 • Kategoria Juniorzy – od 13 do 18 roku

 • Kategoria Seniorzy - powyżej 18 roku

Zgłoszenia do Turnieju:

Kartę zgłoszenia / załącznik nr 1 / należy wypełnić i dostarczyć osobiście, telefonicznie, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 74 866 32 26 do dnia 15 lipca 2018 r. lub poprzez stronę szachową internetową chessarbitra.

Zasady gry:

 • Turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, przy tempie 10 minut + 5 sekund na posunięcie.

 • Turniej jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE szachów szybkich

 • Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów. W razie ich równości o zajętych miejscach decydują kolejno:

 • Średni Buchholz,

 • Buchholz,

 • Ilość zwycięstw,

 • Progres

 • Kwestie sporne rozstrzyga Sędzia Główny – Kazimierz Szydełko

 • W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE , turniej zgłoszony do oceny FIDE szachów szybkich

Terminarz rozgrywek:

Szczegółowy terminarz rozgrywek zostanie podany przed rozpoczęciem Turnieju.

Wpisowe:

Organizator nie pobiera wpisowego.

Nagrody :

 • Kategoria Seniorzy – nagrody pieniężne i statuetki

I miejsce – 600,00 zł.

II miejsce – 400,00 zł.

III miejsce – 200,00 zł.

 • Kategoria Juniorzy – do 12 lat - nagrody rzeczowe i statuetki

 • Kategoria Juniorzy – od 13 do 18 lat – nagrody rzeczowe i statuetki

Postanowienia końcowe

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. ustawy o ochronie danych osobowych informujemy, że deklarując wzięcie udziału w turnieju wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych  przez  Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju  w celach związanych wyłącznie  działalnością statutową. Przysługuje Państwu prawo wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje prawo do usunięcia danych po zakończeniu umowy.

Wyrażają Państwo zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych w zakresie danych statystycznych i niezbędnych dla zachowania informacji odtworzeniowych dokumentacji i informacji o was samych.

Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku związanego z rejestracją video dla potrzeb bezpieczeństwa  na terenie Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju oraz podczas Otwartego Kudowskiego Turnieju Szachowego.

Złożenie wypełnionej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu) jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Kudowskie Centrum Kultury i Sportu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIOWA

UCZESTNIKA TURNIEJU SZACHOWEGO

DANE ZAWODNIKA

IMIĘ: .............................................................................................................................................

NAZWISKO: ................................................................................................................................ DATA URODZENIA...................................................................................................................

 

 

 

ZGODA RODZICA /OPIEKUNA PRAWNEGO

IMIĘ I NAZWISKO: ...................................................................................................................

Ja niżej podpisany/a osoba wypełniająca opiekę nad w/w niepełnoletnim wyrażam zgodę na jego udział w turnieju organizowanym przez Kudowskie Centrum Kultury i Sportu w Kudowie-Zdroju.

Kudowa-Zdrój, dnia: ............................... ..............................................................

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław