Mistrzostwa w szachach szybkich październik 21 2

Turniej Otwarcia Towarzyszący Meczowi Szachowemu Kobiet Polska – Reszta Świata 4.12.2018

Turneiej Otwarcia

 

ORGANIZATOR: 
Dolnośląski Związek Szachowy, Polski Związek Szachowy

MIEJSCE ZAWODÓW: 
Hotel Monopol
ul. Heleny Modrzejewskiej 2, 50-071 Wrocław

WARUNKI FINANSOWE: 
Osoby, które potwierdzą udział do godz. 15:00 nie płacą wpisowego, pozostali 30 PLN.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia on-line na stronie https://chessmanager.com/pl/tournaments/6531257231998976/signup
lub dniu rozpoczęcia turnieju.

SYSTEM ROZGRYWEK:
System szwajcarski 7 rund, tempo gry 8 min. + 4 sek. (szachy szybkie)

PROGRAM ZAWODÓW:
Do godz. 15:00 potwierdzenie udziału.
15:00 Uroczycta ceremonia otwarcia Meczu
16:00 – rozpoczęcie I rundy Meczu Kobiet
16:15 – Rundy 1-7 Turnieju Otwarcia
ok. 19:00 zakończenie Turnieju Otwarcia

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:
Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, Progress, bezpośredni pojedynek, losowanie.

NAGRODY:
Pula nagród wynosi 1000 zł
I miejece 300 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł, IV miejsce 50 zł
Najlepsi w kategoriach:
Kobieta 50 zł,
Sennior od 50 lat 50 zł
Junior do 18 lat 50 zł
Niepełnosprawny 50 zł
Do 2000 elo 50 zł
Do 1800 elo 50 zł
Do 1600 elo 50 zł
Nagrody będą przyznawane wg. powyższej kolejności. Zawodnik można otrzymać jedną nagrodę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Liczba miejsc ograniczona decyduje kolejność potwierdzeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) przez organiatora (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych organizatora.

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław