KWM badania lekarskie

Wszystkie dzieci korzystające ze środków KWM (dzieci do lat 10) muszą posiadać podczas akcji kadry ważne badania lekarskie  od lekarza sportowego. Brak badań skutkuje koniecznością zwrotu środków, które zostaną wykorzystane podczas akcji.