Dolnośląska Liga Międzyuczelniana 10.03.2021

Zapraszamy do rozgrywek Dolnośląskiej Ligi Miedzyuczelnianej w Szachach w środę 10.03.2021

4.ZASADY UCZESTNICTWA.

4.1.W rozgrywkach Dolnośląskiej Ligi Międzyuczelnianej mogą uczestniczyć członkowie AZS bez względu na inną przynależność klubową, w tym:

a)studenci do ukończenia 28roku życia(urodzeni po 30.09.1992r.), niezależnie od toku studiów z wyłączeniem wolnych słuchaczy oraz uczestników studiów podyplomowych,

b)uczestnicy studiów doktoranckich (bez ograniczenia wieku)

c)etatowi pracownicy uczelni absolwenci szkół wyższych posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra zatrudnieni na podstawie mianowania lub umowy o pracę, minimum 3 miejsce wcześniej niż termin rozgrywania zawodów

d)absolwenci, którzy skończyli studia w danym roku akademickim, w którym jest rozgrywana Dolnośląska Liga Międzyuczelniana -do końca tego roku akademickiego (dotyczy absolwentów, których ostatni semestr nauki rozpoczął się w danym roku akademickim)

Komunikat na stronie:

https://azs.wroclaw.pl/liga/szachy/

udział w turnieju jest bezpłatny, wymagana jest legitymcja AZS.

Zapraszam do wyrobienia Legitymacji AZS w KS AZS Wratislavia. Zniżka 5 zł na wszystkie turnieje organizowane przez nasz klub. (https://azswratislavia.pl/legitymacje-czlonkowskie/)

Legitymacja pozwala na udział w Akademickich Mistrzostwach Polski https://ampy.pl/files/docs2021/komunikaty/2021_szachy_k1.pdf

 

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław