Mistrzostwa w szachach szybkich październik 21 2

Komunikaty związkowe

Komunikaty Zarządu, Prezydium Zarządu lub inne związane z bieżącą działalnością i sytuacją Związku