Komunikaty związkowe

Komunikaty Zarządu, Prezydium Zarządu lub inne związane z bieżącą działalnością i sytuacją Związku

[*] zmarł Stanisław Stępiński

8 listopada w wieku 72 lat zmarł długoletni działacz szachowy, nauczyciel, wychowawca, wspóltwórca klubu Szach-Mat Przemków Stanisław Stępiński. Przez lata swojej pracy wyszkolił dużą liczbę zawodników, m.in.: wielokrotnych finalistów Mistrzostw Polski oraz dwukrotnego medalistę do lat 9 i 10 jak i Mistrzów Makroregionów oraz Mistrzostw Dolnego Śląska. Współorganizator Przemkowskiej Ligii Szachowej. Szachy były jego pasją życiową i do końca swoich dni grał przy każdej sposobności...

Cześć Jego Pamięci.

[*] Michał Mamczar 1932-2020

 

Zmarł Pan Michał Mamczar.

Pan Michał od zawsze związany był z Polonią Wrocław jako zawodnik, trener i sędzia. Niestrudzony nauczyciel szachów dla dzieci, które dopiero poznawały tajniki królewskiej gry. Aktywny jako szkoleniowiec pozostał do końca swych dni.

Notka biograficzna:

https://www.polonia.wroclaw.pl/2020/10/zmarl-michal-mamczar-1932-2020/

IV Etap odmrażania sportu – Rekomendacja PZSzach

http://pzszach.pl/2020/06/16/iv-etap-odmrazania-sportu-rekomendacja-pzszach/

IV Etap odmrażania sportu – Rekomendacja PZSzach

Wytyczne Polskiego Związku Szachowego dla organizacji turniejów i szkoleń szachowych w świetle „IV Etapu odmrożenia polskiego sportu” po 4 czerwca 2020, Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 oraz zgody Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego Ministerstwa Sportu.

Polski Związek Szachowy ściśle stosuje się zaleceń oraz wytycznych Ministra Sportu. Poniżej publikujemy ogólne ramowe wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych, opracowane przez Ministerstwo Sportu:

– w IV etapie „odmrażania” sportu zniesiono ograniczenia dotyczące możliwości korzystania z obiektów sportowych. W dalszym ciągu niezbędne jest jednak spełnienie wymagań sanitarnych i określonych w rozporządzeniu limitów.

można zorganizować i przeprowadzić wydarzenia i zawody sportowe zarówno w terenie otwartym jak i na obiektach sportowych.

można organizować turnieje w halach sportowych, bez udziału publiczności. Rozporządzenie określa dopuszczalną liczbę uczestników turnieju, tj. 150 uczestników. Limit ten nie odnosi się do osób obsługujących zawody. Turniej odbywa się bez udziału publiczności.

rodzice nie mogą być na hali sportowej podczas turnieju dla dzieci, limit 150 osób dotyczy jedynie uczestników (nie odnosi się do osób obsługujących turniej), turnieje odbywają się bez udziału publiczności.

w wydarzeniach sportowych możliwy będzie udział publiczności od 19 czerwca br., a do tego dnia zostaną opracowane szczegółowe zasady na jakich będzie to możliwe.

– Obowiązku noszenia maseczki nie stosuje się do osób uprawiających sport, dotyczy to wszystkich form aktywności.

– Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust oraz zachowania 2 metrowego dystansu społecznego, gdy ze względu na specyfikę sportu nie jest to obiektywnie możliwe. Zaleca się jednak jak najmniejszy kontakt i jego utrzymywanie (nawet w sporcie), tak często jak tylko jest to możliwe w przypadku danego sportu.

– Dezynfekcji podlegają wszystkie urządzenia i przedmioty mające bezpośredni kontakt z użytkownikami.

Obecne wytyczne sanitarne

Rozporządzanie określa ramowe wytyczne sanitarne w zakresie sportu, zgodnie z którymi: podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu, organizator wydarzenia sportowego lub organizator zajęć sportowych (w przypadku zajęć poza obiektem sportowym oraz niezwiązanych z wydarzeniem sportowym):

  • weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym,  korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,
  • dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,
  • zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach, wydarzeniu sportowym, lub korzystającym z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,
  • dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających(z wyłączeniem siłowni, klubów fitness i obozów sportowych),
  • zapewnia 15 minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami.

UWAGA! Główny Inspektor Sanitarny może wydać również własne wytyczne dotyczące danego rodzaju działalności.

[*] zmarł Jan Stankiewicz

Z wielkim smutkiem informujemy, iż zmarł kolega Jan Stankiewicz - wieloletni działacz szachowy, organizator młodzieżowych turniejów szachowych w Wałbrzychu.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 13 czerwca 2020 r. (sobota) godz.13.oo na cmentarzu przy Kościele Niepokolanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu ul. Wyszyńskiego 18.
Cześć Jego Pamięci!

III Etap odmrażania sportu – Rekomendacja PZSzach

http://pzszach.pl/2020/05/19/iii-etap-odmrazania-sportu-rekomendacja-pzszach/

Wytyczne Polskiego Związku Szachowego dla organizacji turniejów i szkoleń szachowych w świetle „III Etapu odmrożenia polskiego sportu” po 18 maja 2020.

Polski Związek Szachowy ściśle stosuje się zaleceń oraz wytycznych Ministra Sportu. Poniżej publikujemy ogólne ramowe wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych, opracowane przez Ministerstwo Sportu:

A) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu,

B) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS oraz innych obiektów wskazanych w rozporządzeniu,

C) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

D) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

E) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających,

F) osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt,

G) zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego.

Liczba osób uczestniczących w zajęciach sportowych na sali/hali sportowej uzależniona jest od powierzchni obiektu: do 300 m2- 12 osób + 1 trener, od 301 m2 do 800 m2- 16 osób + 2 trenerów, 0d 801 m2 do 1000 m2- 24 osoby + 2 trenerów, powyżej 1000 m2- 32 osoby + 3 trenerów.

Szczegółowe zalecenia Polskiego Związku Szachowego:

bezwzględna dezynfekcja wszystkich bierek, szachownicy, zegara oraz bezpośredniego otoczenia szachownicy przed i po szkoleniach/ każdej partii szachowej.
– zaleca się uczestnictwo w szkoleniach/zawodach sportowych w masce ochronnej oraz rękawiczkach jednorazowych.
– zaleca się odstępstwo od podawania ręki przed i po rozpoczęciu partii szachowej.
– zaleca się zachowanie najdalszej możliwej odległości między zawodnikami (stosowanie jak najszerszych stołów do gry, wprowadzenie zakazu tzw. „wiszenia nad szachownicą) oraz stolikami, w przypadku szkoleń – jedna osoba w ławce.

– uwaga: niemożliwe jest korzystanie z sal konferencyjnych znajdujących się na obiektach sportowych

15 maja br. skończył się czas obowiązywania rekomendacji Polskiego Związku Szachowego, dotyczącej bezwzględnego odwołania imprez szachowych w Polsce. W przypadku, gdy Organizator spełni wszystkie wymagania wynikające z wytycznych Ministerstwa Sportu, Polskiego Związku Szachowego oraz obowiązującego prawa, dopuszczone jest wznowienie prowadzenia działalności szachowej.

O dalszych etapach  „odmrażania sportu” informować będziemy na bieżąco.

Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/sport/etap-iii-od-18-maja-rozporzadzenie-rady-ministrow – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

https://www.gov.pl/web/sport/iii-etap—pytania-i-odpowiedzi – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Zarządzenie Prezesa PZSzach nr 1/05/2020 w sprawie czasowego odwołania imprez szachowych

http://pzszach.pl/2020/05/04/zarzadzenie-prezesa-pzszach-nr-1-05-2020-w-sprawie-czasowego-odwolania-imprez-szachowych/

 

Zarządzenie Prezesa PZSzach nr 1/05/2020

w sprawie czasowego odwołania imprez szachowych

Zgodnie z decyzjami władz państwowych i wprowadzenia w Polsce stanu epidemii wirusa COVID-19 Polski Związek Szachowy bezwzględnie rekomenduje odwołanie wszystkich imprez szachowych planowanych na terenie Polski, zaplanowanych z datą startu do dnia 15 maja 2020 roku.

Turnieje szachowe rozpoczęte w tym okresie, wbrew stanowisku Polskiego Związku Szachowego, nie będą zaliczane do klasyfikacji rankingowej, a uzyskane wyniki nie będą uznawane jako podstawa do uzyskania tytułów i norm.

Z zarządzenia wyłączone są turnieje rozgrywane w internecie.

Radosław Jedynak

Prezes Polskiego Związku Szachowego

Zarządzenie Prezesa PZSzach nr 2/04/2020 w sprawie czasowego odwołania imprez szachowych

http://pzszach.pl/2020/04/30/30959/

Zarządzenie Prezesa PZSzach nr 2/04/2020

w sprawie czasowego odwołania imprez szachowych

Zgodnie z decyzjami władz państwowych i wprowadzenia w Polsce stanu epidemii wirusa COVID-19 Polski Związek Szachowy bezwzględnie rekomenduje odwołanie wszystkich imprez szachowych planowanych na terenie Polski, zaplanowanych z datą startu do dnia 04 maja 2020 roku.

Turnieje szachowe rozpoczęte w tym okresie, wbrew stanowisku Polskiego Związku Szachowego, nie będą zaliczane do klasyfikacji rankingowej, a uzyskane wyniki nie będą uznawane jako podstawa do uzyskania tytułów i norm.

Z zarządzenia wyłączone są turnieje rozgrywane w internecie.

Radosław Jedynak

Prezes Polskiego Związku Szachowego

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław